Seksjon Bakteriologi

​Seksjonsleder: Mette Solberg

Seksjonen er delt i 7 fagområder som ledes av fagansvarlig bioingeniør:

 • Sekundært prøvemottak/Resistensbestemmelse: Fagansvarlig bioingeniør Toril Nordtømme.
 • Generell bakteriologi: Fagansvarlig bioingeniør Kristine Rolstad
  Anaerob dyrkning / blodkulturer:  Fagansvarlig bioingeniør Grete L. Iversen
 • Urin/urogenital: Fagansvarlig bioingeniør Katrine Bjørndalseter   
  Tarmpatogene bakterier / parasitter: Fagansvarlig bioingeniør Hilde Fossum
 • Mykologi (sopp): Fagansvarlig bioingeniør Mona Nicolaisen
  Mykobakterier (tuberkelbasiller): Fagansvarlig bioingeniør Jorid Vikan
  Seksjonen har ansvar for all bakteriologisk diagnostikk i Sør-Trøndelag.

Blant våre mange satsingsområder er utvikling av anaerob dyrkning, soppdyrkning og dyrkning av TB.

Seksjon for bakteriologi har 25,6 bioingeniørstillinger hvorav 1 seksjonsleder.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.