Prøvetakingsutstyr og rekvisisjoner - bestillingsskjema

Laboratoriemedisinsk klinikk

Bestillingsskjema for prøvetakingsutstyr, fraktetiketter, forsendelseskonvolutter og rekvisisjoner:

- Bestillingsskjema for prøvetakingsutstyr, fraktetiketter, forsendelseskonvolutter og rekvisisjon: 
Lab Klinisk farmakologi

- Bestillingsskjema for prøvetakingsutstyr, fraktetiketter (merket med R1), forsendelseskonvolutter og rekvisisjoner: 
Lab St. Olav (Medisinsk biokjemi, medisinsk mikrobiologi, immunologi og transfusjonsmedisin, patologi, cytologi og lab Orkdal sjukehus)

Endringer bestillingsskjema Lab St. Olav: 

- Art.nr. 4041524 Virustransportmedium og prøvetakingspensel kan bestilles og erstatter følgende artikler:  

  • Art.nr. 4012540 UTM 346 C - tykk prøvepinne.
    UTM Transportmedium for virus.
  • Art.nr. 4012541 UTM 305 C - tynn prøvepinne.
    UTM Transportmedium for virus.
På grunn av manglende kommersielt tilgjengelig virus transportmedium, har Avdeling for medisinsk mikrobiologi laget egenprodusert virustransportmedium (2 mL) som leveres i polypropylenrør med skrukork. Mediet har en holdbarhet på ca. 6 måneder i -20 grader og 1 uke i kjøleskap. Dette gjelder for dyrkning av virus, men for PCR-undersøkelser vil holdbarheten sannsynligvis være lengre. Hvis virus transportmedium tiner under transport, kan det fryses igjen og oppbevares i ca. 6 måneder i - 20 grader. 

- Bestilling av prøvetakingsutstyr til væskebasert cytologi fra livmorhalsen er  inkludert i samme bestillingsskjema som øvrig utstyr fra Lab. St. Olav. 

Veiledning til bestilling av prøvetakingsutstyr (medisinsk biokjemi, medisinsk mikrobiologi, immunologi og transfusjonsmedisin, patologi, cytologi og  lab Orkdal sjukehus)

- Bestillingsskjema for fraktetiketter (merket med L1) for bruk på fredager: 
Lab St. Olav (Medisinsk biokjemi, medisinsk mikrobiologi, immunologi og transfusjonsmedisin, patologi)
Sjekk om ditt postnummer kan sende prøver på fredager her.

Tidsfrister innlevering av forsendelser:

Rekvirenten må sørge for at forsendelseskonvolutten(e) er levert i Post i Butikk, landpostbud eller evt. internt postkontor innen en tidsfrist som vil være forskjellig fra sted til sted. Oversikt over Postens tidsfrister finner dere her.

Hvis du har spørsmål:

  • Kundekontakt Laboratoriemedisinsk klinikk, telefon 72 57 44 35, e-post kundekontakt.pht@stolav.no for spørsmål om bestillinger av fraktetiketter, forsendelseskonvolutter og annet
  • Logistikk og forsyning, telefon 90 98 15 80, e-post forsyning@stolav.no for spørsmål knyttet til bestilling av prøvetakingsutstyr og rekvisisjoner for Lab St. Olav (Medisinsk biokjemi, medisinsk mikrobiologi, immunologi og transfusjonsmedisin, patologi) og lab Orkdal sjukehus
  • Avdeling for klinisk farmakologi, telefon 72 82 91 00, e-post farmakologi@stolav.no for spørsmål knyttet til alle bestillinger hos avdelingen
Fant du det du lette etter?