HelsaMi

Prøvetakingsprosedyre legemiddelanalyser i serum/ blod

Avdeling for klinisk farmakologi

​De fleste legemiddelanalysene blir utført i serum.

VI anbefaler å benytte serumrør uten separasjonsgel. Hvis serum sendes på gelrør, kan dette gi falskt for lave prøvesvar for en del legemiddelanalyser.

Til noen få analyser brukes EDTA-blod (fullblod med antikoagulant), og disse er angitt i analyseoversikten på baksiden av avdelingens rekvisisjon og i Brukerhåndboka, som angir hvilket prøvemateriale samt mengde som skal sendes ved de ulike analysene. Vær oppmerksom på at den oppgitte prøvemengden er det minste volum som må sendes for at analysen skal kunne utføres. Tidspunkt for prøvetaking har stor betydning for en del analyser, se rekvisisjonens bakside.

Beregn 1 ml serum per analytt. Vær obs på cannabis (THC) som krever 2 ml serum.

Serumrør med separasjonsgel frarådes. Dersom det benyttes likevel, må prøven sentrifugeres etter 30 minutter og serum må umiddelbart overføres til et fordelingsrør.

Serumrør uten tilsetning:

 1. Blodprøven tas på serumrør uten gel (rød kork).
 2. Blodmengden bør være 3 ganger større enn det ønskede serumvolum.
 3. Vend prøven forsiktig 5-10 ganger.
 4. La prøven stå til koagulering ved romtemperatur i minimum 30 minutter, men ikke over 2 timer. Røret må ikke ligge mens blodet koagulerer.
 5. Sentrifuger prøven i 10-15 minutter ved 1300-2000G.
 6. Serum overføres umiddelbart etter sentrifugering over i et fordelingsrør (glass uten tilsetning) som korkes straks. Dersom blodlegemer kommer med, er ny sentrifugering nødvendig.
 7. Før transport/forsendelse oppbevares prøven i kjøleskap.

EDTA-blod:

 1. Benytt prøvetakingsglass tilsatt antikoagulant EDTA (glass med lilla kork)
 2. Fyll til avmerket nivå for å få riktig forhold mellom EDTA og blod
 3. Vend prøven forsiktig opp-ned 8 ganger umiddelbart etter at glasset er fylt slik at EDTA og blod blandes godt
 4. Blodet skal ikke sentrifugeres eller separeres, prøven sendes som den er
 5. Før transport/forsendelse kan prøven oppbevare i værelsestemperatur eller i kjøleskap. Den kan sendes uten nedkjøling.

Merking av prøveglass:

Prøvegivers identifikasjonsdata (navn og fødselsnummer) på prøveglass og rekvisisjon må stemme. Dato og klokkeslett for prøvetaking føres nederst på rekvisisjonen og gjerne på prøveglassets etikett.

Oppbevaring og forsendelse:

 • Serumprøver som ikke sendes avdelingen med en gang, oppbevares i kjøleskap inntil forsendelsen skjer. Serum må da være skilt fra blodlegemene. Prøver sendes laboratoriet mandag - torsdag. Les mer informasjon om forsendelse på fredager og holdbarhetsoversikt.
 • Vær klar over at enkelte prøver må lysbeskyttes, hos oss gjelder det alle prøver hvor olanzapin (Zyprexa) eller nifedipin (Adalat) ønskes analysert.
 • Prøver til analyse av enkelte medikamenter må sendes nedkjølt (på is). Dette gjelder zopiklon (Imovane, Zopiclon, Zopitin), diltiazem (Cardizem), bendroflumetiazid (Centyl) og edoksaban (Lixiana).
 • EDTA-blod oppbevares i værelsestemperatur eller i kjøleskap inntil forsendelsen skjer.
Fant du det du lette etter?