HelsaMi
Avdeling for klinisk farmakologi

PEth - ny alkoholmarkør i blod

Avdeling for klinisk farmakologi tilbyr fra 3.3.2016 analyse av fosfatidyletanol (forkortet: PEth) i blod. PEth dannes kun ved inntak av etanol, og er derfor en svært spesifikk markør for alkoholinntak. PEth har et langt påvisningsvindu og kan si noe om størrelsen på alkoholinntak de siste ukene før prøvetaking.

Se PEth - nyttig alkoholmarkør i blod for indikasjoner, prøvehyppighet, fortolkning og prøvetaking.