HelsaMi
Informasjon til deg som bestiller prøver

Nytt laboratoriedatasystem driftsettes 7. mars 2020

Prosjekt HMN Lab


Interne rekvirenter på St. Olavs hospital finner informasjon på Kilden

Vi forventer ikke at driftsettingen av nytt laboratoriesystem lørdag 7. mars vil medføre store endringer for rekvirentene, men noe vil man trolig merke. Produksjonstid/ svartid kan kanskje gå noe opp i en overgangsfase mens vi blir vant til nytt system. 

Vi har også ryddet i analyseregisteret for å oppnå regionalt likelydende analysenavn på utrapporterte svar, hvilket betyr at noen analysenavn kan være endret fra tidligere. 

Bestilling av laboratorieanalyser vil for øvrig skje som før, enten det gjøres på papir eller elektronisk. 

Kontaktinformasjon ved driftsettelse

Dersom du har spørsmål til oss i forbindelse med overgang til nytt laboratoriedatasystem, ta kontakt med: 
LMK Servicetorget telefon 725 73200, post.lab@stolav.no 

Informasjon om endringer som følge av nytt laboratoriedatasystem

Spørsmål og svar for eksterne rekvirenter

Endret svarrapportering for rusmiddelanalyser i urin

Endring ved bestilling av svangerskapspakke første trimester i IHR

Tidligere publisert informasjon om det nye laboratoriedatasystemetLabnytt nr. 3 2019

Nytt felles laboratoriedatasystem for laboratoriene i Helse Midt-Norge, artikkel i Tidsskriftet: https://tidsskriftet.no/2019/05/debatt/nytt-felles-laboratoriedatasystem-hele-midt-norge  

Gjør oss rustet for fremtidens utfordringer, artikkel på Helse Midt-Norge web:  https://helse-midt.no/nyheter/2019/-gjor-oss-rustet-for-fremtidens-utfordringer 

Bytter ut den gamle "bensinbilen" med splitter ny Tesla, artikkel i magasinet Helse: https://helse-midt.no/nyheter/2019/bytter-ut-den-gamle-bensinbilen-med-splitter-ny-tesla

Brev til eksterne rekvirenter med informasjon om NLK koder

Brev til eksterne rekvirenter med informasjon om testmelding for elektronisk utrapporterte svar

Fakta prosjekt HMN Lab


Fant du det du lette etter?