Avdeling for klinisk farmakologi

Nye referanseområder og prøvetakingsinstrukser for serumkonsentrasjonsmåling av ADHD-midler

Legemidler brukes i økende grad i behandlingen av ADHD/hyperkinetisk forstyrrelse. Serumkonsentrasjonsmåling av disse midlene kan være aktuelt blant annet for å evaluere terapieffekter, etterlevelse og eventuelt misbruk.

​Ulike analyselaboratorier i Norge har operert med forskjellige referanseområder for konsentrasjonsnivå av legemidler i gruppen sentralstimulerende legemidler/ADHD-midler, og det har vært uklart grunnlag for referanseområdene. Det klinisk-farmakologiske fagmiljøet i Norge har nå utarbeidet felles, farmakokinetisk definerte referanseområder for ADHD-midler. Avdeling for klinisk farmakologi tar i bruk de nye referanseområdene i løpet av juni 2019.

Referanseområdene er basert på at prøvetakingen skjer 4-8 t etter siste medikamentinntak. Det er viktig å understreke at referanseområdene er definert på farmakokinetisk grunnlag og angir forventet konsentrasjonsområde ved bruk av vanlige terapeutiske doser av de ulike midlene. Sammenhengen mellom serumkonsentrasjon og effekt for disse midlene er ikke entydig eller godt klinisk dokumentert, og optimal serumkonsentrasjon vil variere mellom enkeltpasienter.

Medikament

Markedsførte preparater i Norge

i 2019

Nytt referanseomåde (nmol/L)Anbefalt tid for blodprøvetaking
MetylfenidatConcerta, Delmosart, Equasym, Medikinet, Methylphenidate, Metylfenidat, Ritalin1000-4000*4-8 timer etter siste inntak
AmfetaminAttentin (deksamfetamin), Aduvanz (lisdeksamfetamin), Elvanse (lisdeksamfetamin)100-800**4-8 timer etter siste inntak
AtomoksetinStrattera300-40004-8 timer etter siste inntak

*På grunn av dårlig holdbarhet av metylfenidat i serum anbefales det å analysere hovedmetabolitten ritalinsyre. Referanseområdet gjelder derfor for ritalinsyre. Ved terapeutiske doser vil serumkonsentrasjoner av morsubstansen metylfenidat oftest være <100 nmol/L hos barn og <150 nmol/L hos voksne, 4-8 timer etter siste inntak.
**Referanseområdet gjelder ved bruk av deksamfetamin/lisdeksamfetamin. Ved bruk av racemisk amfetamin er det ikke definert noe referanseområde.