HelsaMi
Avdeling for klinisk farmakologi

Ny nedre grenseverdi for PEth i blod fra 26.9.2016

PEth (fosfatidyletanol) er en spesifikk langtidsmarkør for alkoholinntak som gjenspeiler det totale alkoholkonsumet de siste 4 ukene før prøvetaking.

​Bruksområdet omfatter både medisinsk utredning av tilstander som kan være sekundære til overforbruk av alkohol og kontrollformål, f.eks. i førerkortsaker. Les mer om endret grenseverdi for PEth i blod her.