Avdeling for klinisk farmakologi

Moduler til felles undervisning av leger med medarbeidere, sykepleiere og andre ansatte innen ulike helse- og rusinstitusjoner

Grunnleggende farmakokinetikk

Hva skjer med legemidlene i kroppen? Når skal man ta prøver for å få maksimalt utbytte av vårt analysetilbud? På en enkel grunnleggende måte gjennomgås aspektene rundt absorpsjon, distribusjon, eliminasjon og likevekt. Hvis du vil lese mer om dette, finner du relevante artikler nedenfor.

Artikkel: Grunnleggende farmakokinetikk - absorpsjon
Artikkel: Grunnleggende farmakokinetikk - distribusjon
Artikkel: Grunnleggende farmakokinetikk - eliminasjon
Artikkel: Grunnleggende farmakokinetikk - likevekt
Artikkel: Cytokrom P-450-systemet
Artikkel: CYP-genotyping ved psykofarmakologisk behandling
Artikkel: Cytokrom P-450 3A4- kroppens viktigste arena for legemiddelinteraksjoner
Artikkel: Frukt og bær - interaksjoner med legemidler
Artikkel: Naturlegemidler - Dokumenterte effekter, bivirkninger og potensielle legemiddelinteraksjoner
Tabell:    Røyking og påvirkning av legemiddelomsetning    

Bestillingsskjema for leger og medarbeidere
Bestillingsskjema for leger 

Bruk av hurtigtester for påvisning av rusmidler

På internett og på diverse apotek er det nå et økende tilbud om å kjøpe hurtigtester som man selv kan benytte for å analysere rusmidler. I forbindelse med slike tester kan det oppstå etiske og juridiske problemstillinger som er meget vanskelige. Avdelingen har vurdert fordeler og ulemper med slike tester og vil kunne presentere dette arbeidet.

Artikkel: Bruk av hurtigtester for påvisning av rusmidler i urin      

Bestillingsskjema for leger og medarbeidere
Bestillingsskjema for leger

Eldre og legemidler

Aldersforandringer og bruk av mange medikamenter samtidig øker sannsynligheten for bivirkninger og interaksjoner når det gjelder medikamentell behandling hos personer over 65 år. Det blir gitt en gjennomgang av de viktigste prinsippene for medikamentell behandling av denne aldersgruppen.

Artikkel: Utposten nr. 4         

Bestillingsskjema for leger og medarbeidere
Bestillingsskjema for leger

Rusmiddeltesting på riktig måte

Med utgangspunkt i Helsedirektoratets veileder, IS-2231 Prosedyrer for rusmiddeltesting, gjennomgås gjeldende kvalitetsrutiner for riktig taking, forsendelse og analyse av rusmiddelprøver basert på om det gjelder medisinsk behandling eller rusmiddeltesting der et positivt resultat kan medføre negative sanksjoner.

Ved analyse av rusmidler i urin, kan en fritt velge mellom ferdig oppsatt analysepakke og enkeltanalyser. Dersom kun deler av analysepakken ønskes, krysses det av i rubrikken foran ønsket analyse.
For mer informasjon om de enkelte analyser, se Brukerhåndboka.

Bestillingsskjema for leger og medarbeidere
Bestillingsskjema for leger

Elektroniske kilder til legemiddelinformasjon

Hvordan holde seg oppdatert? Det blir gitt en demonstrasjon på hvordan man kan bruke følgende kilder effektivt: Helsebiblioteket, NEL, RELIS, Felleskatalogen, DRUID.

www.helsebiblioteket.no
www.relis.no
www.felleskatalogen.no
www.interaksjoner.no       

Bestillingsskjema for leger og medarbeidere
Bestillingsskjema for leger

Fant du det du lette etter?