Labnytt nr. 3 2018

Les nyheter fra Laboratoriemedisinsk klinikk.