Labnytt nr. 2 2018

Les nyheter fra Laboratoriemedisinsk klinikk.