Labnytt nr. 2 2017

Laboratoriemedisinsk klinikk
Les om IHR, riktig rekvirentkode ved utfylling av rekvisisjon, nye analysemetoder, forskningsprosjekt.