HelsaMi
Laboratoriemedisinsk klinikk

Labnytt nr. 2 2017

Les om IHR, riktig rekvirentkode ved utfylling av rekvisisjon, nye analysemetoder, forskningsprosjekt.