Farmakogentiske analyser - CYP2B6

Avdeling for klinisk farmakologi

Det undersøkes for tre variantalleler, *4, *5 og *6. Av disse gir *4 gir økt produksjon av enzym, mens *5 og *6 gir nedsatt produksjon av enzym. De viktigste legemidlene som metaboliseres via CYP2B6 er bupropion og metadon. Metadon brytes ned til inaktive metabolitter via CYP2B6, mens bupropion brytes ned til aktiv metabolitt via CYP2B6. I praksis vil derfor en genetisk bestemt nedsatt enzymaktivitet gi redusert effekt av bupropion.

For en komplett liste over legemidler som brytes ned av CYP2B6, se her: https://www.legemiddelhandboka.no/G6.1/Tabeller 

Indikasjon for prøvetaking

Bivirkninger ved lave doser, manglende effekt ved høye doser, lav eller høy serumkonsentrasjon i forhold til dosen.

Det analyseres for følgende varianter i DNA:

Varianter som gir økt produksjon av enzym:
*4 (c.785A>G), rs2279343


Varianter som gir nedsatt produksjon av enzym:

*5 (c.1459C>T), rs3211371 (kan eventuelt for noen legemidler kompenseres ved at affiniteten til enzymet øker)
*6 (c.516G>T og c.785A>G), rs 3745274 og 2279343
Hvis ingen av de ovennevnte variantene påvises, angis resultatet som *1

Referansesekvens: NG_007929.1;  NM_000767.4

Aktuelle lenker
Fant du det du lette etter?