HelsaMi
Avdeling for klinisk farmakologi

Farmakogenetiske analyser - Praktisk informasjon om prøvetaking og forsendelse

​Prøvemateriale, uansett antall analyser, er minst 0,5 ml fullblod tatt på EDTA-glass. Serum eller plasma (uten blodceller) kan ikke brukes.

Det er ingen restriksjoner når det gjelder prøvetakingstidspunkt i forhold til matinntak eller legemiddelbruk.

Prøven er holdbar i romtemperatur i flere dager, men oppbevaring i kjøleskap anbefales hvis ikke prøven sendes til laboratoriet samme dag.

Prøven kan sendes til laboratoriet med vanlig post.

Analysene må rekvireres på egen rekvisisjon.

Ta kontakt med Avdeling for klinisk farmakologi på telefon 72 82 91 00 og be om å få snakke med ansvarlig lege dersom farmakogenetiske problemstillinger ønskes diskutert. E-post: farmakologi@stolav.no  

Prøver sendes til: 

St. Olavs hospital HF
Laboratoriesenteret
Felles prøvemottak
Erling Skjalgssons gate 1
7030 Trondheim

Fant du det du lette etter?