HelsaMi
Avdeling for klinisk farmakologi

Farmakogenetiske analyser - CYP2D6

​Ca. 7 % i befolkningen har genvarianter som medfører at de mangler aktivt enzym. Disse personene, såkalte langsomme metabolisører, får høye konsentrasjoner av aktuelle legemidler, https://www.legemiddelhandboka.no/G6.1/Tabeller, i regelen med økt risiko for bivirkninger/toksiske effekter ved vanlig dosering.

Noen få prosent i befolkningen har genvarianter som medfører at de har ekstra høy enzymaktivitet. Disse personene, såkalte ultraraske metabolisører, får lave konsentrasjoner av aktuelle legemidler, https://www.legemiddelhandboka.no/G6.1/Tabeller, i regelen med manglende effekt ved vanlig dosering. I andre deler av verden denne varianten langt vanligere enn i Nord-Europa. For eksempel er forekomsten 20-30 % i Øst-Afrika og på den Arabiske halvøy.

For legemidler som er inaktive i seg selv men som må bryets ned til aktiv metabolitt via CYP2D6, som kodein og tramadol, blir situasjonen omvendt av den som er beskrevet over: Langsomme metabolisører produserer ikke aktiv metabolitt og får manglende effekt av legemidlet, mens ultraraske metabolisører produserer ekstra mye aktiv metabolitt med økt risiko for bivirkninger/toksiske effekter.

For legemidler der både modersubstansen og metabolitten er aktive og der det er summen av dem som bestemmer den kliniske effekten, vil CYP2D6-aktiviteten ha svært lite å si for totalkonsentrasjon og effekt. Dette gjelder bl.a. risperidon.


Indikasjon for prøvetaking

Bivirkninger ved lave doser, manglende effekt ved høye doser, høy eller lav serumkonsentrasjon i forhold til dosen ved bruk av legemidler som brytes ned av CYP2D6 (https://www.legemiddelhandboka.no/G6.1/Tabeller).


Det analyseres for følgende genvarianter

Varianter som gir nedsatt eller manglede enzymaktivitet:
*3 (c.775delA), rs 35742686
*4 (c.506-1G>A), rs 3892097
*5 (delesjon av CYP2D6-genet)
*6 (c.454delT), rs 5030655
*9 (c.841_843delAAG), rs 5030656
*10 (c.100C>T), rs 1065852
*41 (c.985+39G>A), rs 28371725

Varianter som gir økt enzymaktivitet:
Ekstra kopier av funksjonelt CYP2D6-gen

Hvis ingen av de ovennevnte variantene påvises, angis resultatet som *1

Referansesekvens: NG_008376.3;  NM_000106.5


Aktuelle lenker


Fant du det du lette etter?