Avdeling for klinisk farmakologi

Farmakogenetiske analyser - CYP1A2

​Det undersøkes for to haplotyper, normalaktivitets-haplotypen (ca. 85 % i befolkningen) og lavaktivitets-haplotypen (ca. 15 % i befolkningen). I sistnevnte tilfelle er enzymkapasiteten nedsatt og pasienten kan få høye konsentrasjoner ved bruk av vanlige doser av legemidler som brytes ned av CYP1A2, https://www.legemiddelhandboka.no/G6.1/Tabeller. Noen pasienter med normalaktivitets-haplotype vil ha lave konsentrasjoner i forhold til dosen.

Ikke-genetiske faktorer er minst like viktig som genotype når det gjelder enzymaktivitet i CYP1A2. For eksempel vil røyking (men ikke snusing) føre til økt aktivitet pga. enzyminduksjon, mens inntak av kaffe (koffein) kan føre til nedsatt enzymaktivitet. Graden av enzyminduksjon hos røykere er høyere hos personer med normalaktivitets-haplotypen enn hos personer med lavaktivitets-haplotypen.


Indikasjon for prøvetaking

Bivirkninger ved lave doser, høy serumkonsentrasjon i forhold til dosen.
Det analyseres for følgende varianter i DNA:

*1C (c.-3860G>A), rs 2069514
*1F (c.-163C>A), rs 762551

Hvis ingen av de ovennevnte variantene påvises, angis resultatet som *1
Referansesekvens: NG_008431.1;  NM_000761.4


Aktuelle lenker

Fant du det du lette etter?