HelsaMi
Avdeling for klinisk farmakologi

Farmakogenetiske analyser - CYP1A2

Det undersøkes for én genvariant, *1F, som gir noe raskere nedbrytning via enzymet. Denne effekten har bare klinisk betydning hos de som er homozygote for *1F.

Ikke-genetiske faktorer er minst like viktige som genotypen når det gjelder enzymaktivitet i CYP1A2. For eksempel vil røyking (men ikke snusing) føre til økt aktivitet pga. enzyminduksjon, mens inntak av kaffe (koffein) kan føre til nedsatt enzymaktivitet. Graden av enzyminduksjon hos røykere er spesielt høy hos de som har *1F-varianten.

Indikasjon for prøvetaking

Manglende effekt ved høye doser, lav serumkonsentrasjon i forhold til dosen ved bruk av legemidler som brytes ned av CYP1A2.

For en komplett liste over legemidler som brytes ned av CYP1A2, se her: https://www.legemiddelhandboka.no/G6.1/Tabeller​ 

Det analyseres for følgende variant i DNA:
Variant som gir økt enzymaktivitet:
*1F (c.-163C>A), rs 762551

Hvis denne varianten ikke påvises, angis resultatet som *1

Referansesekvens: NM_000761.3

Aktuelle lenker
Fant du det du lette etter?