Helsenorge
Tusen takk for ditt bidrag!

Verdens blodgiverdag 2019

I dag, på Verdens Blodgiverdag, retter vi en stor takk til alle som hver dag bidrar til å redde liv med sitt eget blod. Mange livsviktige medisiner og behandlinger som vi tar for gitt, finnes, takket være mennesker som frivillig setter av tid og bokstavelig talt gir av seg selv.


​Ettersom blod ikke kan fremstilles kunstig, men må gis og har begrenset holdbarhet, trenger blodbankene nye forsyninger hele tiden. Blodbanken ved St. Olavs hospital, hvor du kan gi blod ved Orkdal sjukehus og ved blodbanken på Øya i Trondheim, trenger ca. 2000 nye givere hvert år for å opprettholde beredskapen og forsyningen med blod.