Helsenorge

Telefonifeil - rettelse forsinket

​Mange givere opplever problemer med å komme gjennom på telefonen hos blodbanken. Feilen ligger hos Telenor. Vi lovet bedring 5. mai, men rettelsen Telenor la inn medførte en følgefeil, og nå er rettelsen lovet i slutten av mai, evt. i begynnelsen av juni. Blodbanken beklager ulempen for våre givere. Vi oppfordrer givere som prøver å ringe oss og ikke kommer gjennom om å prøve igjen eller sende oss en e-post blodgiver@stolav.no. Givere som har fått innkalling på sms kan også sende et sms-svar.