Telefonifeil - blir rettet 5. mai 2020

​Telenor har nå funnet feilen og legger inn rettelse 5. mai 2020. Feilen er meldt inn fra flere steder i Norge. Beklageligvis har mange blodgivere som har forsøkt å ringe blodbanken, ikke kommet gjennom pga denne feilen. Inntil videre ber vi blodgivere forsøke å ringe senere, alternativt ringe 72573105, sende e-post til blodgiver@stolav.no eller svare på sms-innkalling med fritekst. Blodbanken beklager ulempen for blodgiverne.