HelsaMi

Smitteutbrudd på vestlandet

Kommunene Bergen, Kvam og Ulvik er lagt til under koronainformasjon til blodgivere på blodbankens hjemmesider. Har du vært på besøk i disse kommunene nylig eller har hatt besøk fra disse, skal du ikke møte opp  i blodbanken. Se koronainformasjonen på www.stolav.no/blodgiver.