HelsaMi

Restriksjoner østlandskommuner og andre områder opphevet i Blodbanken

Blodbanken har i dag gått bort fra restriksjoner pga muterte virus i østlandskommuner og andre regioner. Se koronainformasjonen på blodgiversiden.