HelsaMi

Parkering blodgivere 15.4. - feiing flyttet til kveld/natt

P-forbud under gatefeiing

Det ble tidligere gitt beskjed om at det ikke kunne parkeres på blodgiverplasser 15.4. Ny beskjed: Det kan parkeres som normalt i dag, siden feiing vil bli utført utenom blodbankes åpningstider.