Transfusjonsreaksjon

Det er viktig å observere pasienten nøye med henblikk på transfusjonsreaksjoner, særlig de første 15 minuttene etter oppstart av hver blodpose. De er mest vanlig med milde reaksjoner, som febrile og allergiske reaksjoner. Pasienter som blir forlatt i korte perioder under transfusjonen, må informeres om starks å gi beskjed ved eventuelle symptomer.

Alvorlige transfusjonsreaksjoner skyldes i mange tilfeller blodposeforbytning og flere pasienter kan være involvert. Ved mistanke om transfusjonsreaksjon mens transfusjonen pågår, skal transfusjonen avbrytes.

Transfusjonsreaksjon kan vise seg flere timer etter transfusjon av erytrocyttkonsentrat.

Viktige symptomer ved transfusjonsreaksjon

 • Frysninger, temperaturstigning, blodtrykksfall, kvalme.
 • Utslett, kløe, urticaria, rødflammet hud (allergiske reaksjoner).
 • Utslett, blodtrykksfall, stridor (anafylaktisk reaksjon).

Andre, mer sjeldne symptomer

 • Ikterus (langsomt forløpende hemolytisk reaksjon).
 • Åndenød, brystsmerter, cyanose (overbelastning av kretsløpet/lungeødem).
 • Stigende pulsfrekvens, blodtrykksfall, smerte i infusjonsarmen (hemolytisk reaksjon, sepsis).


Umiddelbare tiltak ved transfusjonsreaksjon

Hvis det er mistanke om at feil blod er gitt: få rede på om en annen pasient også er i fare for å få feil blod.

 • Avbryt transfusjonen.
 • Hold intravenøs tilgang åpen med 0,9 % saltvann.
 • Observer urin for hemoglobinuri.
 • Ved mistanke om hemolyse, øk diuresen.
 • Symptomatisk behandling av sjokk ved behov.

Se link for flere eksempler og symptomer på transfusjonsreaksjoner.

Videre tiltak ved transfusjonsreaksjoner

Transfusjonsreaksjoner eller mistanke om transfusjonsreaksjoner skal straks meldes Blodbanken telefon
72 57 31 28 eller vakthavende bioingeniør 72 57 31 74.
Registrerer komplikasjonen på transfusjonsjournalen og legg blodposen som ble transfundert i kjøleskap. Dette fordi det  kan bli aktuelt å ta prøver fra restproduktet.
Send straks ny blodprøve (6 ml EDTA-blod, uten gel) til Blodbanken, sammen med den utfylte transfusjonsjournalen.
Videre oppfølging vil skje i samråd med Blodbanken.
Transfusjonsreaksjonen skal også dokumenteres i pasientens journal.

 

I henhold til Blodforskriften er alvorlige transfusjonsraksjoner meldepliktig til Hemovigilans (Helsedirektoratet). Rapporteringen gjøres av Blodbanken.

Fant du det du lette etter?