Pretransfusjonsprøve (= forliksprøve)

Før transfusjon av erytrocytter, skal pasienten være ABO og RhD typet i minst 2 blodprøver, tatt ved forskjellige tidspunkt, og med samme resultat. 

  • Prøvemateriale: 6 ml EDTA-blod, uten gel

  • Rekvireres på «Rekvisisjon for AVDELING FOR IMMUNOLOGI OG TRANSFUSJONSMEDISIN» (grønn rekvisisjon)

  • Ved pretransfusjonsprøve rekvireres «ABO- og  RhD typing» og «Blodtypeantistoffscreening».

  • Pretransfusjonsprøven skal ikke være over 96 timer (4 døgn) ved transfusjonstidspunktet.
    I så fall må ny blodprøve sendes samtidig med blodbestillingen.

  • Ved prøvetaking skal pasientens identifiseres med fullt navn og fødselsnummer (11 siffer).

  • Pretransfusjonsprøven skal merkes ved pasienten, og med pasientens fulle navn og fødselsnummer (11 siffer).  Prøver som ikke er merket i henhold til dette, godtas ikke.

Analysesøk Immunologi og transfusjonsmedisin

Fant du det du lette etter?