HelsaMi

Ansatte fra Avdeling for klinisk farmakologi medforfattere på beste oversiktsartikkel i "Tidsskriftet" i 2015

Artikkelen "Hjerte, smerte - kardiovaskulær sikkerhet og ikke-steriode antiinflammatoriske midler" ble kåret som beste oversiktsartikkel i "Tidsskriftet" i 2015.

​Artikkelen handler om kardiovaskulære bivirkninger av COX-2-hemmere og andre ikke-steroide, antiinflammatoriske medikamenter (NSAID).

Artikkelen er skrevet av Marie Viel Møllersen, Helle Norgård, Olav Spigset og Lars Slørdal alle fra Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer ved NTNU, de to sistnevnte også fra Avdeling for klinisk farmakologi ved Laboratoriemedisinsk klinikk på St. Olavs hospital.

Les nyheten fra "Tidsskriftet" og artikkelen.