HelsaMi

Endovaskulær kirurgi med simulatortrening

Anbefalt for leger i spesialisering i Karkirurgi.

Lege som putter et skop inn i en kanyle.

Grunnet pandemirestriksjoner vil årets kurs baseres på digital undervisning, samt praksisdel utført på eget arbeidssted.

Program

Teoridel

  • Digitale forelesninger og skriftlig materiale gjøres tilgjengelig ved bekreftet kursplass
  • Video med fremstilling av relevante prosedyrer, trinnvis forklaring av prosedyren
  • MCQ eksamen som må beståes før praktisk del gjennomføres.

Praktisk del

Fleksibel gjennomføring på selvvalgt tidspunkt, må være gjennomført før utgang september 2021

  • Praksis ved hjemsykehuset. Krav om fire prosedyrer (Minimum en antegrad punksjon, en retrograd punksjon og en bekkenstent, peroperativ angiografi kan telle som inntil to prosedyrer)
  • Loggbok som dokumenterer aktiv deltagelse på prosedyrene og hvor egne refleksjonsnotat føres.

Avsluttende del

Felles digitalt møte avtales etter at alle kandidater har fullført sin praksisperiode. Casegjennomganger. Evalueringer. Tidspunkt avtales i begynnelsen av oktober 2021.Kursmateriell

Dag 1

Endovaskulær behandling ved perifer arteriell karsykdom (PAD) - O. Grøtta

Teknisk utstyr og basale teknikker ved angiografi og intervensjon - Ødegård


Dag 2


Kontrastmiddel ved angiografi/intervensjon - Frode Manstad-Hulaas

Video: Kontrastmidler ved angiogafi/intervensjon

Strålehygiene ved angiografi/intervensjon - Frode Manstad-Hulaas

Bildediagnostikk ved karsykdom - Ødegård

Video: Strålehygiene ved angiografi/intervensjon


Videoer
Kursprøve

Her er lenke til kursprøven.

Læringsutbytte

Deltakerne skal oppnå god kunnskap om metoder for endovaskulære behandlingsmetoder av PAD. Kurset er rettet mot å mestre basale endovaskulære teknikker.

Kurskomitè

  • Henriette Fagertun, kursleder
  • Frode Manstad-Hulaas, kursleder
  • Frode Aasgaard, kurskomité
  • Asbjørn Ødegård, kurskomité

Godkjenning

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Karkirurgi

Gammel ordning: Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Karkirurgi (13 t)


Litteratur

Teoridel i form av digitalt undervisningsmateriell vil bli gjort tilgjengelig for kursdeltakerne.

Anbefalt fordypningslitteratur: "Endovascular Skills" av Peter A. Schneider


Fant du det du lette etter?