Standardiserte pasientforløp

Nedenfor finner du en oversikt over alle godkjente behandlinger (pasientforløp) ved St. Olavs hospital. Form og språk er opprinnelig tilpasset helsepersonell, men pasienter, pårørende og andre kan ha stor nytte av å lese beskrivelsene til hver behandling (pasientforløp).