Slaget på Stiklestad

RSHU har hatt seminar på Stiklestad 6.-7. mars. Det har vært to inspirerende dager hvor tema har vært helsetjenesteutvikling og forbedring med fokus på standardiserte pasientforløp, Helseplattformen og pasientlogistikk.

 

​Det har deltatt representanter fra stab, fagadelinger og klinikker på St. Olavs hospital, HNT, HMR, Trondheim kommune og Helseplattformen.