Hvilken trening er best ved kols?

Både styrke- og utholdenhetstrening anbefales ved kols. Det er likevel usikkert hva slags trening som er den aller beste for pasientene.

 

​Utholdenhetstrening:
Intervalltrening og kontinuerlig trening synes å være likeverdige former for utholdenhetstrening. Det er ikke funnet klinisk betydningsfulle forskjeller mellom disse treningsformene når det gjelder yteevne, helserelatert livskvalitet eller skjelettmuskeltilpasning. Dette skiller kols-pasienter fra for eksempel friske og pasienter med hjertesvikt, hvor intervalltrening med høy intensitet gir raskere økning i oksygenopptak og bedre effekter på hjerte- og karsystemet. Mange pasienter med kols også har kronisk hjertesvikt, og det kan tenkes at intervalltrening med høy intensitet kan være gunstig for denne pasientgruppa.

Hos pasienter med alvorlig grad av kols kan tung pust (dyspné) begrense muligheten til langvarig aktivitet. I denne gruppa pasienter er det gjort studier som viser at korte intervaller på mellom 15 og 30 sekunder gjør det mulig å trene med høyere intensitet og samtidig oppleve redusert dyspné. Ulempen ved slik trening er at den krever ergometersykkel.

Gange/løping og sykkeltrening er likeverdige treningsformer så fremt det tolereres. Gangtrening har den fordelen at det er en mer funksjonell øvelse som kan overførers til forbedring i for eksempel ganglengde. Trening på sykkel gir større belastning på de store musklene på framsida av låret enn gange, og kan føre til mindre grad av oksygenmangel ved anstrengelse.

Styrketrening:
Styrketrening forbedrer muskelmasse og styrke i større grad enn utholdenhetstrening. Det kan også gi mindre tung pust under trening, ettersom oksygenforbruket til kroppen er lavere. Dermed tolererer mange pasienter med kols styrketrening bedre enn utholdenhetstrening.

Nettopp derfor vil styrketrening være et godt alternativ for pasienter med langtkommen sykdom, hvor lungene har problemer med å forsyne kroppen med nok oksygen. Det samme gjelder pasienter med tilleggssykdommer som gjør at de ikke kan trene utholdenhet med høy intensitet.

Styrketrening kan også føre til bedre yteevne på ergometersykkel og høyere gangfart. Det skjer imidlertid kun ved tyngre trening med belastning høyere enn 80 % av det man maksimalt klarer å løfte én gang.

REFERANSE

Spruit, M. A., Singh, S. J., Garvey, C., ZuWallack, R., Nici, L., Rochester, C., ... & Wouters, E. F. M. (2013). An official American Thoracic Society/European Respiratory Society statement: key concepts and advances in pulmonary rehabilitationAmerican journal of respiratory and critical care medicine188(8), e13-e64.