Trening på tredemøller og sykkel

Hjertesvikt

Trening som medisin til personer med hjertesvikt

Treningsrådene over er ment som en enkel introduksjon til trening for pasienter med hjertesvikt, og de fleste pasientene kan ta utgangspunkt i disse rådene. Ved hjertesvikt klarer ikke hjertet lenger å pumpe nok blod ut til de andre organene i kroppen. Mer enn 100 000 nordmenn har hjertesvikt, og de fleste har hatt høyt blodtrykk i mange år eller overlevd hjerteinfarkt.

Hos omtrent halvparten av de som har hjertesvikt er det pumpefunksjonen til hjertet som er for svak til å forsyne kroppen med blod. Resten har hjertesvikt med bevart pumpefunksjon, men med et stort og stivt hjerte som fylles dårlig med blod mellom hjerteslagene. Hjertesvikt graderes fra I til IV ut fra hvor alvorlig svikten er. Ved grad I har man hjertesvikt uten kliniske symptomer, mens personer med hjertesvikt grad IV har symptomer som tungpust, hurtig åndedrett, hoste og rask puls selv i hvile.

KAN DU TRENE I DAG?

Du skal ikke trene hvis du har akutt eller ukompensert hjertesvikt, eller de to første dagene etter et hjerteinfarkt. Om tungpust og treningstoleranse har forverret seg i løpet av de siste fem dagene skal du heller ikke trene. Følg trafikklysmodellen under hvis du er usikker.

Trafikklysmodell, hjertesvikt.png

Det var de viktigste rådene. Klikk her hvis vil ha mer informasjon om når personer med hjertesvikt bør være forsiktige med å trene.

HVORFOR BØR DU TRENE I DAG?

I internasjonale retningslinjer har utholdenhetstrening høyeste grad av anbefaling for pasienter med hjertesvikt grad I–III. Trening bedrer livskvaliteten og reduserer risikoen for å legges inn på sykehus.

Les mer utfyllende om helseeffektene av å trene for pasienter med hjertesvikt

HVORDAN BØR DU TRENE I DAG?

Kondisjonstrening og styrketrening tilpasset hver enkelt gir aller best resultat. Både intervalltrening med høy intensitet og mer moderat trening ser ut til å være både trygt og effektivt ved hjertesvikt.

Les mer om hva slags trening som anbefales for pasienter med ulik grad av hjertesvikt

Last ned vår plakat som oppsummerer internasjonale retningslinjer for trening ved hjertesvikt

HVOR KAN DU TRENE?

Hvis du synes det er vanskelig å å motivere deg for trening på egen hånd, finnes det heldigvis mange som tilbyr seg å hjelpe hjertepasienter med å trene. Vi holder på å lage en oversikt over alle som tilbyr treningsbasert hjerterehabilitering i Norge, og oversikten blir oppdatert fortløpende. Under finner du også en oversikt over en del kommunale tilbud om trening for hjertepasienter, i tillegg til alle Frisklivssentralene i Norge, hvor du kan trene sammen med andre mennesker som er i samme situasjon som deg selv.

Oversikt over hjerterehabiliteringstilbud i NorgeHelsedirektoratets oversikt over Frisklivssentraler

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.