Hjerteinfarkt og angina pectoris

Trening som medisin til personer med koronar hjertesykdom
 • Start treningen med 10-15 minutter oppvarming og avslutt med rolig nedtrapping av intensitet.
 • Bli gjerne litt svett og andpusten hver dag, og prøv å få til tre økter med utholdenhetstrening hver uke.
 • Du kan variere mellom økter med kontinuerlig trening på samme intensitet og intervalltrening. Intervallene bør vare i 3-4 minutter, og intensiteten bør være så høy at du ikke er i stand til å føre en samtale. Mellom hver intervalldrag skal du ha aktiv pause i snakketempo i 3-4 minutter. Rask gange i motbakke, løping, sykling, roing og trappegang er eksempler på gode treningsformer.

Hvert 40. minutt får en nordmann et akutt hjerteinfarkt, og de fleste overlever. Hjerteinfarkt og angina pectoris går under fellesbetegnelsen koronarsykdom, som innebærer at hjertets egne blodårer er trange eller helt tette. Ved koronarsykdom er det viktigere enn noen gang å trene regelmessig. Rådene over er ment som en enkel introduksjon til trening for denne gruppa pasienter, og de aller fleste hjertepasienter kan ta utgangspunkt i disse anbefalingene.

KAN DU TRENE I DAG?

Du skal ikke trene hvis du har ustabil angina eller de to første dagene etter et infarkt. Følg trafikklysmodellen under hvis du er usikker på om du bør trene eller ikke.

Det var de viktigste rådene. Klikk her hvis vil ha mer informasjon om når personer med hjerteinfarkt og angina bør være forsiktige med å trene.

HVORFOR BØR DU TRENE I DAG?

Treningsbasert hjerterehabilitering bedrer livskvaliteten og reduserer risikoen for nye sykehusinnleggelser. Trening er trygt og gjennomførbart for hjertepasienter.Les mer utfyllende om helseeffektene av å trene for pasienter med hjerteinfarkt og angina

HVORDAN BØR DU TRENE I DAG?

Intensiv intervalltrening er en svært effektiv treningsform for hjertepasienter, og også trening med lavere intensitet har god effekt. De enkle rådene for kondisjons- og styrketrening øverst på siden passer for de fleste med hjerteinfarkt og angina, men individuelt tilpasset trening gir aller best resultat.

Last ned vår plakat som oppsummerer internasjonale retningslinjer for trening ved koronarsykdom

HVOR KAN DU TRENE?

Hvis du synes det er vanskelig å å motivere deg for trening på egen hånd, finnes det heldigvis mange som tilbyr seg å hjelpe hjertepasienter med å trene. Vi holder på å lage en oversikt over alle som tilbyr treningsbasert hjerterehabilitering i Norge, og oversikten blir oppdatert fortløpende. Under finner du også en oversikt over en del kommunale tilbud om trening for hjertepasienter, i tillegg til alle Frisklivssentralene i Norge, hvor du kan trene sammen med andre mennesker som er i samme situasjon som deg selv.

Oversikt over hjerterehabiliteringstilbud i NorgeHelsedirektoratets oversikt over Frisklivssentraler

Nyheter om trening som medisin ved koronarsykdom

 • 28.04.2020
  Trening som kjernekomponent i hjerterehabilitering

  Et nytt posisjonsdokument gir klare retningslinjer for treningsopplæring og -oppfølging som en del av hjerterehabilitering.

 • 27.03.2020
  Avansert hjemmetreningsteknologi økte aktivitetsnivået

  Teknologiske løsninger som gir hjertepasienter treningstips og -oppfølging i deres eget hjem kan potensielt forlenge effekten av senterbasert hjerterehabilitering.

 • 10.03.2020
  – Tilbyr for få treningsøkter på hjerterehab

  Hjerterehabiliteringsprogrammer i mange land kan være nødt til å øke treningsdosene for å ha optimal effekt. Få norske sykehus tilbyr det antall økter internasjonale eksperter anbefaler i en ny kartleggingsstudie.

 • 10.03.2020
  – Bruk penger på å få flere på hjerterehab

  Helsevesenet gjørt lurt å investere i tiltak som får flere hjertepasienter henvist til og interessert i å delta på trening som medisin, ifølge en ny kostnadseffektivitetsanalyse. Nye e-helseløsninger som gjør trening mer tilgjengelig kan ka...

 • 10.03.2020
  Færre sykehusinnleggelser når hjerterehab bedrer kondisen

  Å forbedre kondisjonen i løpet et hjerterehabiliteringsprogram kan være helt avgjørende prognosen, viser en stor dansk forskningsartikkel. Og svært høy treningsintensitet kan gi aller størst effekt på kondisen.

 • 27.12.2019
  Ei hard økt hver uke kobles til lengre liv

  Litt trening er mye bedre enn ingen for pasienter med koronarsykdom. En kombinasjon mellom kondisjonstrening og styrketrening kan gi betydelige helsegevinster. Også klaffeopererte lever lenger med trening som medisin. Denne saken oppsummere...

 • 28.11.2019
  Kan man drive idrett på konkurransenivå etter et hjerteinfarkt?

  Konkurranseidrett etter hjerteinfarkt? Dataspill som hjerterehabilitering? Og hva motiverer hjertepasienter til å trene? Ny forskning gir svar på høyaktuelle problemstillinger innen trening som behandling ved koronarsykdom.

 • 13.10.2019
  Trening kan være ekstra viktig for hjerte- og karsyke

  En fersk studie med nærmere en halv million deltakere viser at pasienter med hjerte- og karsykdom lever lenger jo mer fysisk aktive de er.

 • 21.08.2019
  Smarttelefon gir treningsmulighet for flere

  Hva er effekten av å bruke treningsapper og aktivitetsmålere i rehabiliteringen av hjertepasienter? De to første oppsummeringsstudiene som har undersøkt det er nå publisert.

 • 02.08.2019
  Fysisk aktive overlever oftere hjerteinfarkt

  Selv nokså beskjedne treningsmengder i årene før man får hjerteinfarkt ser ut til å beskytte mot å dø akutt av infarktet.

 • 18.06.2019
  Elektronisk oppfølging gir langvarig aktivitetsløft

  Det finnes flere effektive tiltak som kan hjelpe hjertepasienter med å fortsette å trene over tid. Flertallet følger treningsprogrammet sitt så lenge de får god oppfølging.

 • 01.06.2019
  Hjelpsom egentreningsteknologi

  Flere ferske studier ser på hva som skjer når hjertepasienter får tilgang til en skreddersydd trenings-app på mobiltelefonen. Og norske forskere leder an.

 • Eldre kvinner trener (Foto: DiabetesCare, Flickr)
  24.04.2019
  Mangler kunnskap om hjertetrening for kvinner

  Ledende europeiske forskere på feltet etterlyser flere studier om effekten av trening og rehabilitering for hjertesyke kvinner. Canadiske forskere peker på intervalltrening som en mulig løsning på den lave deltakelsen blant kvinner.

 • 29.03.2019
  Langt liv etter god hjerterehabilitering

  Tverrfaglig rehabilitering med strenge kriterier til trening og oppfølging kan være nøkkelen til et friskt og langt liv med koronar hjertesykdom, ifølge en fersk amerikansk studie. Og sykepleiere kan være nøkkelen til at flest mulig pasient...

 • 22.03.2019
  Hvilke hjertepasienter er for lite aktive?

  Hjertepasienter som røyker, har fedme, spiser usunt og er deprimerte er også de minst fysisk aktive, viser ferske resultater fra den norske NOR-COR-studien. 

 • 28.02.2019
  Er intervalltrening egentlig best?

  I Norge brukes intensiv intervalltrening med stor suksess i hjerterehabiliteringen. Men det er fortsatt mange som er skeptiske til å omfavne denne treningsformen.

 • 25.01.2019
  Bedre tilbud til hjertepasienter på Helgeland

  Ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen har kardiolog Martin Fjellsøy og kolleger engasjert seg for at hjertepasienter skal få et bedre tilbud. Deltakelsen på hjerteskolen er mangedoblet, og fra 2019 tilbys 12 uker treningsbasert rehabiliterin...

 • 09.01.2019
  Slik kan vi få mer aktive hjertepasienter

  Å øke treningsmengden etter sitt første hjerteinfarkt ser ut til å kunne halvere risikoen for tidlig død. Men hva må til for at flere av pasientene skal få tilbud om og motivasjon til å bevege seg?

 • 08.01.2019
  Færre sykehusinnleggelser i mange år etter hjerterehabilitering

  En ny viktig studie tyder på at langtidsresultatene for pasientene blir svært gode når hjerterehabilitering starter tidlig etter sykehusoppholdet og er av så god kvalitet at deltakerne fortsetter å trene når den organiserte oppfølgingen tar slutt.

 • Intervalltrening, spinning
  19.12.2018
  Intervalltrening er trygt for hjertepasienter

  En omfattende oppsummeringsstudie viser at det skjer svært få alvorlige hendelser knyttet til hjertet når pasienter med koronarsykdom eller hjertesvikt trener intensive intervaller. Treningsbasert rehabilitering er dessuten bra for den psykiske helsa. 

 • 10.12.2018
  Hvor tidlig kan man trene etter hjertekirurgi?

  I de nyeste anbefalingene frarådes det å starte med trening før det har gått minst to uker etter åpen hjertekirurgi. Men noen kan ha god nytte av å starte tidligere.

 • 07.11.2018
  Hjertepasienter som trener lever lenger

  Trådløs teknologi og smarttelefoner kan gjøre hjerterehabilitering mer tilgjengelig og kostnadseffektivt. Samtidig gir nye studier oss stadig mer kunnskap om effekten av hjerterehabilitering for spesielle pasientgrupper.

 • 16.10.2018
  Når er det farlig å trene?

  Innimellom får unge og spreke mennesker helt plutselig hjertestans og dør under trening eller konkurranse. I bunn ligger det som regel alltid uoppdaget hjertesykdom.

 • 31.08.2018
  Færre hjertepasienter er fysisk aktive

  Hjertepasienter i Europa røyker mer, er mindre fysisk aktive og deltar sjeldnere på hjerterehabilitering enn for få år siden, viser helt fersk forskning som ble presentert på årets ESC-kongress.

 • 30.08.2018
  Hvordan motivere flere hjertepasienter til å trene?

  Roboter, dataspill, avanserte internettapplikasjoner og andre teknologiske nyvinninger som kan loggføre og overvåke trening? Eller er det viktigste for å øke treningsmotivasjonen til hjertepasienter at de får gjøre aktiviteter de selv liker?

 • 29.08.2018
  Automatisk henvisning får flere på hjerterehab

  Sju av ti hjertepasienter som blir anbefalt hjerterehabilitering deltar. Problemet er at halvparten ikke får en slik anbefaling.

 • 20.08.2018
  Hjertetrening hindrer at stenten går tett

  To nye meta-analyser viser god effekt av trening på blodårer, blodtrykk og hjertefunksjon hos pasienter med hjerte- og karsykdom. Og på danske sykehus har kvaliteten på hjerterehabiliteringen økt etter at det kom felles nasjonale retningslinjer.

 • 09.05.2018
  All trening er medisin for hjertepasienter

  Under vårt besøk i Slovenia fikk vi utallige nye argumenter for at trening bør være en viktig del av behandlingen ved stabil hjertesykdom. Likevel fortsetter utfordringen med å få pasientene til å trene.

 • 28.03.2018
  Fysisk aktivitet er viktigere enn vektnedgang for hjertepasienter

  Hjertepasienter lever lenger hvis de er fysisk aktive over tid, mens vektnedgang ikke kobles til redusert risiko for tidlig død i en ny norsk studie.

 • 06.12.2017
  Er treningseffekten dårligere for hjertepasienter med diabetes?

  En ny doktorgrad fra Universitet i Oslo kan tilsynelatende tyde på at responsen på trening er lav for hjertepasienter som også har type 2-diabetes. Men resultatene viser også helt klare helsefordeler av treningen.

 • 20.11.2017
  Effektiv hjerterehabilitering med Ullevålsmodellen

  Både kondisjonen og livskvaliteten bedret seg etter hjerterehabilitering med gruppetrening til musikk. Og viktigere: Ett år etter endt rehabilitering trente pasientene fortsatt og kondisjonen var enda bedre. Vi gir deg en innføring i den ef...

 • 31.10.2017
  – Trenger en nasjonal standard for hjerterehabilitering

  Hjerterehabilitering øker livskvaliteten og reduserer risikoen for ny hjerte- og karsykdom. Likevel viser en helt fersk studie at bare en drøy fjerdedel av norske pasienter deltar på organisert rehabilitering etter utblokking for hjerteinfa...

 • 09.10.2017
  Tidlig henvisning gir best effekt av hjerterehabilitering

  Dag 3 av ESC-kongressen gav oss ny kunnskap om hjerterehabilitering for spesielle grupper. I tillegg ble vi gitt noen enkle råd om hvordan vi kan få en større del av befolkningen til å bli mer fysisk aktiv.

 • 06.10.2017
  Kan man drive konkurranseidrett etter et hjerteinfarkt?

  Hardtrening, konkurranser og risikoen for å skade hjertet var et sentralt tema på andre dag av verdens største hjertekongress.

 • 04.09.2017
  Ja, hjertepasienter KAN trene intervaller hjemme

  På ESC-kongressen i Barcelona lærte Inger-Lise Aamot hjertespesialister fra hele verden hvorfor og hvordan pasientene deres bør og kan trene intensiv intervalltrening hjemme på egen hånd.

 • 17.08.2017
  Her deltar 75 % av hjertepasientene på treningsbasert rehab

  I resten av landet deltar kun én av fire. Vi oppfordrer nå andre sykehus til å lære av Tønsbergmodellen.

 • 07.08.2017
  Trening som medisin for bedre hjertehelse

  "Hjerterehabilitering i form av trening har sterk anbefaling i gjeldende internasjonale retningslinjer. Helseeffekten er svært godt dokumentert, men fortsatt er det mange leger som ikke henviser pasientene til trening," skriver vi i siste u...

 • Inger-Lise Aamot, Elisabeth Vesterbekkmo og Øivind Rognmo, EuroPRevent 2017 Malaga
  07.08.2017
  Trening som hjertemedisin på EuroPRevent

  Siste forskningsnytt om trening for hjertesyke ble presentert på EuroPRevent 2017. Vi var på kongressen, som styrket vår overbevisning om at arbeidet med å få flere pasienter til rehabilitering bør være en hovedprioritet framover.

 • 02.11.2016
  SMS-hjelp gjorde hjertepasienter mer fysisk aktive

  Forskere fra Universitetet i Tromsø og Norsk senter for telemedisin har utviklet et program som kan skreddersy tekstmeldinger og oppmuntre hjertepasienter til å være fysisk aktive. Resultatene er oppløftende!

 • 02.11.2016
  Hjertepasienter holder formen ved like med treningsråd og testing

  Den fysiske formen til hjertepasienter er som regel redusert ett år etter rehabilitering. En ny studie fra NTNU indikerer at oppfølging og testing kan bidra til at flere opprettholder kondisjonen.

 • 01.11.2016
  Fysisk aktive kvinner har bedre livskvalitet etter hjerteinfarkt

  Selv svært små mengder fysisk aktivitet var koblet til bedre livskvalitet enn fullstendig inaktivitet for kvinner som nylig hadde hatt hjerteinfarkt.

 • 01.11.2016
  Fortsetter å trene ett år etter hjerterehabilitering

  En studie fra CERG viser at mange som har deltatt på høyintensitetstrening holder aktivitetsnivået og kondisjonen oppe i ett år etter sykehusinnleggelsen.

 • 03.10.2016
  Hjertepasienter tåler tyngre styrketrening

  En ny norsk studie viser nå det motsatte av det internasjonale retningslinjer har anbefalt, nemlig at personer med høyt blodtrykk kan trene med tyngre vekter.

Fant du det du lette etter?