Hjerteinfarkt og angina pectoris

Trening som medisin til personer med koronar hjertesykdom

Ved etablert koronar hjertesykdom er det viktigere enn noen gang å være fysisk aktiv og trene regelmessig. Treningsbasert hjerterehabilitering er klassifisert på evidensnivå 1A i internasjonale retningslinjer, og er regnet som en viktig komponent i sekundærforebyggingen. Det har vist å bedre helserelatert livskvalitet, redusere dødelighet og risikoen for fremtidige sykehusinnleggelser, og er trygt sammenlignet med ingen treningsintervensjon. Å være i god form, det vil si ha et høyt oksygenopptak, er direkte relatert til risiko for tidlig død. En økning i maksimalt oksygenopptak tilsvarende 1 MET (≈3,5 ml/kg/min) er forbundet med 12 % bedring i overlevelse både hos friske og for personer med koronar hjertesykdom.

 

Hva er koronarsykdom?

Se film om sykdommen her!

Retningslinjer for trening

På lenkene under finner du enkle oversikter over retningslinjer på hvordan personer med koronar hjertesykdom kan trene for å bedre fysisk form og funksjon.

Retningslinjer

Aktivitetshåndboken kapittel 26

Film om styrketrening

Kontraindikasjoner for trening

1) Ustabil angina
2) Ukompensert hjertesvikt
3) Akutt hjerteinfarkt (siste 2 dager)
4) Alvorlige rytmeforstyrrelser (som for eksempel ventrikulære takykardier og totalt atrioventrikulært blokk)
5) Alvorlige klaffefeil
6) Akutt myokarditt eller perikarditt
7) Alvorlig aortastenose
8) Utilstrekkelig kontrollert hypertensjon
9) Pågående infeksjon med allmennpåvirkning

Kilde: Fletcher et al., 2013

Effekter av trening ved koronar hjertesykdom

Trening bedrer arbeidskapasiteten i tillegg til en rekke fysiologiske responser hos personer med etablert koronarsykdom. Økningen i maksimal aerob kapasitet skyldes en kombinasjon av sentrale og perifere tilpasninger, noe som gjør det lettere å gjennomføre daglige aktiviteter.

Les mer her

Treningstilbudet ved St. Olavs Hospital

Ved påvist kransåresykdom, etablert hjertesvikt eller gjennomgått hjerteoperasjon er trening en viktig del av behandlingen. Under finner du informasjon om treningstilbudet ved St. Olavs Hospital.

Hjertetreningsgruppe

Hjerteskolen

Hjerteskolen ved St. Olavs Hospital er et rehabiliteringstilbud til personer som nylig har fått behandling for symptomgivende kransåresykdom. Skolen består av tverrfaglig informasjon fra lege, fysioterapeut, ergoterapeut, klinisk ernæringsfysiolog og sykepleier. Klikk på lenken under for mer informasjon.

Hjerteskolen

Forskningsartikler

Her finner du oversiktsartikler og effektstudier på testing og trening av personer med koronar hjertesykdom.

Artikler

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel e-postadresse, telefonnummer eller personnummer.