HelsaMi

Sykepleiere kvier seg for å spørre om seksuell helse

Mange pasienter med kronisk revmatisk sykdom ønsker å snakke med sykepleiere om seksualitet. Likevel uteblir dette temaet ofte i samtalen. Hvorfor er det så utfordrende å snakke om sekualitet?

​I denne studien ble det undersøkt hvilke utfordringer sykepleierne møter når de skal snakkee om seksualitet med pasienter som har revmatisk sykdom. Artikkelen er publisert i Sykepleien og er tilgjengelig her: Sykepleiere kvier seg for å spørre om seksuell helse (sykepleien.no)