PhD stilling RA og svangerskap

KVI KFU Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning, Oslo universitetssykehus HF utlyser PhD stipendiat til prosjekt om revmatoid artritt og svangerskap.