HelsaMi

Pasientinformasjon mor og far med revmatisk sykdom

NKSR har utarbeidet pasientinformasjon som ligger tilgjengelig på helsenorge.no

​På helsenorge.no finner du oppdatert pasientinformasjon om svangerskap og revmatiske sykdommer. Her finner du informasjon om ulike tema, fra valg av barnevogn, til medikamenter under svangerskap og amming. Pasientinformasjon finner du her: https://helsenorge.no/gravid/svangerskap-og-revmatiske-sykdommer