HelsaMi

Oppfordrer andre revmatikere til å sette mindre krav til seg selv

Det er en kjent sak at graviditet og svangerskap kan ha virkning på revmatisk sykdom. Det er også naturlig at kommende foreldre stiller spørsmål: Vil medisinene ha virkning på barnet? Hvis sykdommen tiltar, vil jeg greie å ta meg av barnet?

Norsk revmatikerforbund (NRF) har gjennomført en spørreundersøkelse til medlemmer om gravidiet, medisinbruk, amming og remvatisk sykdom. Undersøkelsen viste stor mangel på inforamsjon i disse fasene av livet. Det er derfor satt i gang en kommunikasjonskampansje om graviditet og revmatisme denne høsten. I denne artikkelen deler en revmatiker sin egen erfaring om svangerskap. Artikkelen er tilgjengelig her: https://www.altomdinhelse.no/muskel-og-skjelett/sett-mindre-krav-til-deg-selv/.