HelsaMi

Oppfølging i svangerskap ved påvist anti-SSA og anti-SSB

Påvist anti-SSA og anti-SSB innebærer en risiko på 2 - 3 % for utvikling av AV-blokk grad 1-3 hos fosteret. 

Kvinner med tidligere affisert foster/barn har en gjentagelsesrisiko på rundt 20 %. AV-blokk oppstår vanligvis mellom svangerskapsuke 16 og 24. Det er ikke vist helsemessig nytte av ukentlige målinger av AV-tid ved fostermedisinsk avdeling for å avdekke blokk. I nylig oppdatert "Veileder i fødselshjelp" står det at fosterhjertefrekvens bør monitoreres ukentlig i svangerskapsuke 16 - 24 av fastlege eller jordmor med doppler eller trestetoskop. 

Behandlende revmatolog har ansvaret for å gi beskjed til fastlege og/eller jordmor om slik oppfølging. Fastlege og/eller jordmor henviser kvinnen til fostermedisiner ved fosterhjertefrekvens under 110 slag/minutt. 

Mer informasjon finner du i "Veileder i svangerskap og revmatiske sykdommer" og i "Veileder i fødselshjelp".