HelsaMi

Konsentrasjon av biologisk medisin i navlestrengsblod

I denne nederlandske artikkelen får du innblikk i konsentrasjon av biologiske legemidler målt i navlestrengsblod.

Arikkelen fra 2021 viser konsentrajon av biologisk medisin målt i navlestrengsblod der mor har brukt medisinen i svangerskap. 

Artikkelen har PMID: 34493490​ og er tilgjengelig som fulltekst her: Analysing cord blood levels of TNF inhibitors to validate the EULAR points to consider for TNF inhibitor use during pregnancy | Annals of the Rheumatic Diseases (bmj.com).

God lesning!