Behandling med TNF-hemmere i svangerskap

Målet med medikamentell behandling i svangerskap er reduksjon av inflammatorisk aktivitet og symptomer samt bedring av livskvaliteten hos den gravide, og legge til rette for at fosteret får best mulig vekstvilkår.


​Medisinsk ansvarlig ved NKSR Marianne Wallenius har skrevet en tekst om behandling med TNF-hemmere i svangerskap som ble publisert i tidsskriftet «Revmatologen» Nr 3 -2019.

Du kan lese hele teksten her: 
http://www.mediahuset.se/wp-content/uploads/2019/10/NRB-3_19-ma.pdf