HelsaMi

Pågående forskningsprosjekter

Nasjonal kompetansetjeneste for sammensatte symptomlidelser driver kontinuerlig med forskningsprosjekter som går over flere år.

The HUNT Pain Study

Tormod Landmark, NTNU Trondheim
Prosjektperiode:
2012 - 2028
Deltakende helseregion:
HSØ HMN
Internasjonalt samarbeid 

Hysnes prosjekt A

Petter Chr. Borchgrevink, St. Olavs Hospital HF
Prosjektperiode:
2010 - 2028
Deltakende helseregion:
HSØ HMN

Kvalitet på henvisninger. Grad av samsvar mellom tverrfaglige inntaksteam ved fire smertesentre i Norge.

Mona Stedenfeldt, St. Olavs Hospital HF
Prosjektperiode:
2017 - 2021
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN

Patient characteristics, symptom scores and quality of life measures from four regional pain centers in Norway

Mona Stedenfeldt, St. Olavs Hospital HF
Prosjektperiode:
2018 - 2022
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN

Will implementation of music-based caregiving improve pain quality of life in nursing home patients with dementia?

Petter Chr. Borchgrevink, St. Olavs Hospital HF
Prosjektperiode:
2019 - 2025
Deltakende helseregion:
HSØ HMN


Acceptance and commitment therapy with and without enhanced mindfulness training for chronic pain

Petter Chr. Borchgrevink, St. Olavs Hospital HF
Prosjektperiode:
2019 - 2026
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Internasjonalt samarbeid

Utfyllende informasjon: 
NKSL leder en Klinbeforsk-studie som er en multisenter-studie mellom St. Olav, OUS, HUS og UNN og et sterkt forskernettverk i den forbindelse.


 

Developing evidence based criteria for referral, screening and treatment of patients in multi-disciplinary pain clinics

Petter C. Borchgrevink, St. Olavs hospital HF

Prosjektperiode: 2014 - 2022

Deltakende helseregion: HV HSØ HN HMN

Problematic opioid use in the Norwegian general population: A register linkage and a prospective cohort study

Petter Borchgrevink, Svetlana Skurtveit, Olav Fredheim, NTNU

Prosjektperiode: 2009 - 2022

Deltakende helseregion: HSØ HMN

Pain in HUNT: A longitudinal and clinical examination study of chronic pain in the normal population

Petter C. Borchgrevink, St. Olavs hospital HF

Prosjektperiode: 2008 - 2022

Deltakende helseregion: HSØ HMN


Samhandlende team i primærhelsetjenesten

Siv Mørkved, NTNU

Prosjektperiode: 2013 - 2016

Deltakende helseregion: HMN


Arbeidsrettet rehabilitering av pasienter med sammensatte symptomlidelser

Petter Chr. Borchgrevink, NTNU

Prosjektperiode: 2011 - 2017

Deltakende helseregion: HMN


 

Utfyllende informasjon:

Alle de fire viktigste og omtalte hovedprosjektene til NKSL retter seg i hovedsak mot og har konsekvenser for pasienter med sammensatte symptomlidelser. I tillegg kommer sju ph.d.-prosjekt og to post.doc.-prosjekt som i noen grad overlapper:

Psykolog Henrik Børsting Jacobsen, som disputerte høsten 2014 på arbeidsrettet rehabilitering for lagtidssykemeldte forsetter å skrive artikler om dette.

Cand. med. Andreas Mellbye har innlevert sin ph.d. om opioidbruk og benzodiazepinbruk hos pasienter med langvarige smerter.

Cand. med. Line Pedersen innleverte i september 2015 sin doktorgrad om opioidbruk og benzodiazepinbruk hos pasienter med langvarige smerter.

Manuell fysioterapeut og post.doc. Astrid Woodhouse skriver artikler om HUNT og Smerte-HUNT.

Psykolog, ph.d. Tormod Landmark fortsetter å skrive artikler om SmerteHUNT.

Cand. med. Nicolas Elvemo leverer doktorgrad om kognitiv dysfunksjon hos kroniske smertepasienter målt med nevropsykologiske tester og fMRI.

Spesialsykepleier Anne-Berit Krogh har stipendiatprosjekt om hodepine hos skoleungdom og har fått trykket sin første artikkel.

Master i nevrovitenskap og stipendiat Julie Aasvik undersøker kognitiv dysfunksjon hos langtidssykemeldte med sammensatte symptomlidelser.

Cand. med. Merete Eide Gotaas har stipendiat der hun har gjennomført en randomisert studie om to forskjellige mestringsbehandlinger mot CFS/ME.

Cand. med. Karen Hara skriver doktorgrad om arbeidsrettet rehabilitering av langtidssykemeldte med sammensatt symptomlidelse.

Master i nevrovitenskap og stipendiat Nina Groven sammenligner pasienter med CFS/ME og fibromyalgi blant annet i forhold til cytokinmønster.

NKSL er samarbeidspartner i Siv Mørkveds prosjekt "Samhandlende team i primærhelsetjenesten" som ser på effekten av å etablere samarbeid mellom leger og fysioterapeuter i primærhelsetjenesten.

Tverrsektorielle samhandlingskonsultasjoner som innovativt tillegg til et tverrfaglig pakkeforløp for langvarige og sammensatte smertetilstander

Petter Chr. Borchgrevink, St. Olavs Hospital HF
Prosjektperiode: 2021 - 2026
Deltakende helseregion: HMN

Preventing an Opioid epidemic In Norway: focusing on Treatment of chronic pain (POINT-studie)

Svetlana Skurtveit, Helse Sør-Øst RHF
Prosjektperiode: 2021 - 2030
Deltakende helseregion: HV HSØ HMN

Oppfølging av traumepasienter ved bruk av pasientrapporterte data

Oddvar Uleberg, St. Olavs Hospital HF
Prosjektperiode: 2020 - 2025
Deltakende helseregion: HMN

Norsk register for pasienter med langvarig smerte (NOKSmerte)

Petter Chr. Borchgrevink, St. Olavs Hospital HF
Prosjektperiode: 2020 - 2031
Deltakende helseregion: HV HSØ HN HMN

Acceptance and commitment therapy with and without enhanced mindfulness training for chronic pain: A randomized controlled trial (MUST)

Petter Chr. Borchgrevink, St. Olavs Hospital HF
Prosjektperiode: 2019 - 2026
Deltakende helseregion: HV HSØ HN HMN Internasjonalt samarbeid

Problematic opioid use in the Norwegian general population: A register linkage and a prospective cohort study

Petter Chr. Borchgrevink, St. Olavs Hospital HF
Prosjektperiode: 2011 - 2023
Deltakende helseregion: HSØ HMN

Fant du det du lette etter?