Pågående forskningsprosjekter

Nasjonal kompetansetjeneste for sammensatte symptomlidelser driver kontinuerlig med forskningsprosjekter som går over flere år.

Developing evidence based criteria for referral, screening and treatment of patients in multi-disciplinary pain clinics:

Petter C. Borchgrevink, St. Olavs hospital HF

Prosjektperiode: 2014 - 2022

Deltakende helseregion: HV HSØ HN HMN

Problematic opioid use in the Norwegian general population: A register linkage and a prospective cohort study:

Petter Borchgrevink, Svetlana Skurtveit, Olav Fredheim, NTNU

Prosjektperiode: 2009 - 2022

Deltakende helseregion: HSØ HMN

Pain in HUNT: A longitudinal and clinical examination study of chronic pain in the normal population:

Petter C. Borchgrevink, St. Olavs hospital HF

Prosjektperiode: 2008 - 2022

Deltakende helseregion: HSØ HMN

Samhandlende team i primærhelsetjenesten:

Siv Mørkved, NTNU

Prosjektperiode: 2013 - 2016

Deltakende helseregion: HMN

Arbeidsrettet rehabilitering av pasienter med sammensatte symptomlidelser:

Petter Chr. Borchgrevink, NTNU

Prosjektperiode: 2011 - 2017

Deltakende helseregion: HMN

Utfyllende informasjon:

Alle de fire viktigste og omtalte hovedprosjektene til NKSL retter seg i hovedsak mot og har konsekvenser for pasienter med sammensatte symptomlidelser. I tillegg kommer sju ph.d.-prosjekt og to post.doc.-prosjekt som i noen grad overlapper:

Psykolog Henrik Børsting Jacobsen, som disputerte høsten 2014 på arbeidsrettet rehabilitering for lagtidssykemeldte forsetter å skrive artikler om dette.

Cand. med. Andreas Mellbye har innlevert sin ph.d. om opioidbruk og benzodiazepinbruk hos pasienter med langvarige smerter.

Cand. med. Line Pedersen innleverte i september 2015 sin doktorgrad om opioidbruk og benzodiazepinbruk hos pasienter med langvarige smerter.

Manuell fysioterapeut og post.doc. Astrid Woodhouse skriver artikler om HUNT og Smerte-HUNT.

Psykolog, ph.d. Tormod Landmark fortsetter å skrive artikler om SmerteHUNT.

Cand. med. Nicolas Elvemo leverer doktorgrad om kognitiv dysfunksjon hos kroniske smertepasienter målt med nevropsykologiske tester og fMRI.

Spesialsykepleier Anne-Berit Krogh har stipendiatprosjekt om hodepine hos skoleungdom og har fått trykket sin første artikkel.

Master i nevrovitenskap og stipendiat Julie Aasvik undersøker kognitiv dysfunksjon hos langtidssykemeldte med sammensatte symptomlidelser.

Cand. med. Merete Eide Gotaas har stipendiat der hun har gjennomført en randomisert studie om to forskjellige mestringsbehandlinger mot CFS/ME.

Cand. med. Karen Hara skriver doktorgrad om arbeidsrettet rehabilitering av langtidssykemeldte med sammensatt symptomlidelse.

Master i nevrovitenskap og stipendiat Nina Groven sammenligner pasienter med CFS/ME og fibromyalgi blant annet i forhold til cytokinmønster.

NKSL er samarbeidspartner i Siv Mørkveds prosjekt "Samhandlende team i primærhelsetjenesten" som ser på effekten av å etablere samarbeid mellom leger og fysioterapeuter i primærhelsetjenesten.

Fant du det du lette etter?