HelsaMi

Alternativ til vanedannende legemidler

Alternativ til vanedannende medisiner ved langvarige smerter som ikke skyldes kreftsykdom, også de som er under kontroll eller ferdigbehandlet.

En lege som sitter med en pasient foran seg. 

Nasjonal kompetansetjeneste for sammensatte lidelser (NKSL) har laget en artikkel spesielt rettet inn mot fastleger og annet helsepersonell som står alene om å behandle pasienter med langvarige smerter. Det tas utgangspunkt i at det ofte er enklere å behandle faktorer som forsterker og vedlikeholder langvarig smerte, enn å behandle smerten pr. se. Unngåelsesatferd, isolasjon og passivitet er eksempler på slike faktorer.
Det er utarbeidet et spørreskjema pasienten svarer på der 15 slike faktorer blir kartlagt.

Når pasienten har svart på dette, er det utarbeidet en veileder til hvordan disse 15 faktorene kan behandles som enkle samtaler. Dette er utarbeidet sammen med Norsk elektronisk legehåndbok (krever innlogging).