HelsaMi

Hodepineforskning

Kompetansetjenesten for hodepine driver forskning innen epidemiologi, nevrofysiologi, genetikk og behandling av ulike hodepinetyper.

Illustrasjonstegning av tre hoder.

Pågående forskningsstudier

Alle studier blir publisert på Nasjonal kompetansetjeneste sine Facebook sider.

MiBblock BASICKandesartan mot migreneMIGRINORAura-app​

Headache-map
Hjemmebasert biofeedback-terapi ved bruk av Cerebri for migrenebehandling​


BACT - Botox mot spenningshodepine​


  

Tidsskrift for Den norske legeforening

Cluster headache

Candesartan kan forebygge migrene

Medikamentell profylakse ved migrene

Det meste av innholdet i denne artikkelen som ble publisert i Tidsskrift for den norske legeforening i 2012 er fortsatt gyldig, men det er noen endringer. Gabapentin er ikke lenger aktuell som migrenemedisin etter at en grundig gjennomgang av dataene viser at det nok ikke er effektivt ved migrene. Derimot har effekten av Kandesartan nå blitt vist gjennom ytterligere en studie, og vil nå antakelig rykke opp til grad A eller iallfall B når det gjelder vitenskaplig evidens.

Hodepine gir søvnvansker

Migrenebehandling ved graviditet og amming

Publikasjoner

Lars Jacob Stovner

Publikasjoner i Cristin

Publikasjoner i Pubmed


 

Knut Hagen

Publikasjoner i Cristin

Publikasjoner i Pubmed


 

Erling Tronvik

Publikasjoner i Cristin

Publikasjoner i Pubmed


 

Gøril Bruvik Gravdahl

Publikasjoner i Cristin

Publikasjoner i Pubmed


 

Samarbeidspartnere

Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT)

Institutt for nevromedisin

Lifiting The Burden (The Global Campaign against Headache)

Hodepinebiobanken

Biobanken består av blodprøver fra pasienter som er behandlet ved Nevrologisk avdeling og som har en sikker hodepinediagnose. For tiden er det ca 300 blodprøver av pasienter med migrene, 150 med klasehodepine og 30 av pasienter med andre hodepiner, og 200 kontroller uten vesentlige hodepineplager. Biobanken ble opprettet i 2004, og det har vært publisert flere studier basert på materiale fra biobanken.


 


 


 


 


 

 

Fant du det du lette etter?