HelsaMi

Hodepine: diagnose, utredning og behandling

Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine foretar en årlig oppdatering av sidene om hodepine i NevroNEL. Disse benyttes av nevrologer og primærleger fra hele landet, og inneholder informasjon om de ulike hodepinetypene. 

For å få tilgang til disse må du opprette et brukernavn og passord.
Nettsiden er åpen og gratis for alle.

Klassifisering av hodepine

Headache Classificati​on Committee of the International Headache Society (IHS) The International Classification of Headache Disorders,3rd edition

Pasientinformasjon om ulike hodepinetyper

Oksygenbehandling ved klasehodepine

  

Retningslinjer for håndtering av hodepine


Legemidler mot migrene og klasehodepine under svangerskap og amming

Generelt om ho​depine

Migre​ne

Hodepine av spe​nningstype (HST)

Klasehodepine og ​andre trigeminal-autonome hodepiner - TACS

Trigeminusnevralgi og andre kraniale nevralgier

Sekundære hodepinef​ormer

Idiopatisk intrakraniell hypertensjon / Pseudotumor cerebri

Medikamentoverforbrukshodepine (MOH)

Postpunksjons hodepine

Spontan intrakranial hypotensjon

Hyperakutt hodepine

Retningslinjer for utredning av hodepine i akuttmottak

Behandling av migrene i akuttmottak

Bildediagnostikk ved migrene og spenningshodepine, retningslinjer for primærhelsetjenesten

Vestibular migrene

Retningslinjer ved forebyggende behandling av hodepine

Retningslinjer for botox-behandli​ng ved kronisk migrene

Nerveb​lokader

Klasehodepine

Praktisk håndtering av hodepine

Migrene og hjerneslag

Pasientinformasjon ved ulike forebyggende medikamenter


Hodepinedagbøker

Hodepine app

Hodepinedagbok (PDF) Hodepinedagbok ukesregistrering (pdf

Anfallskalender (PDF)

Henvisning til utredning av hodepine

Prioritering av henvisninger (PDF) Poliklinisk henvisning til avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi (PDF) Forberedende spørsmål til pasient for konsultasjon hos nevrolog (PDF)

Standardisert pasientforløp for hodepine

Standardisert pasientforløp for hodepine ved St. Olavs hospital

Behandlingsprogram Hodepine

 

 

Fant du det du lette etter?