HelsaMi

Hodepine: diagnose, utredning og behandling

Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine foretar en årlig oppdatering av sidene om hodepine i NevroNEL. Disse benyttes av nevrologer og primærleger fra hele landet, og inneholder informasjon om de ulike hodepinetypene.

Klassifisering av hodepine

Headache Classification Committee of the International Headache Society (IHS) The International Classification of Headache Disorders,3rd edition (beta version) (PDF)

Pasientinformasjon om ulike hodepinetyper

  

Retningslinjer for håndtering av hodepine


Legemidler mot migrene og klasehodepine under svangerskap og amming

Retningslinjer ved forebyggende behandling av hodepine

Oksygenbehandlin​g ved klaseh​odepineanfall​

Klasehodepine

Praktisk håndtering av hodepine

Migrene og hjerneslag

Pasientinformasjon ved ulike forebyggende medikamenter


Hodepinedagbøker

Hodepine app

Hodepinedagbok (PDF) Hodepinedagbok ukesregistrering (pdf

Anfallskalender (PDF)

Henvisning til utredning av hodepine

Prioritering av henvisninger (PDF) Poliklinisk henvisning til avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi (PDF) Forberedende spørsmål til pasient for konsultasjon hos nevrolog (PDF)

Standardisert pasientforløp for hodepine

Standardisert pasientforløp for hodepine ved St. Olavs hospital

Behandlingsprogram Hodepine

 

 

Fant du det du lette etter?