Hodepine: diagnose, utredning og behandling

Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine foretar en årlig oppdatering av sidene om hodepine i NevroNEL. Disse benyttes av nevrologer og primærleger fra hele landet, og inneholder informasjon om de ulike hodepinetypene.

Klassifisering av hodepine

Headache Classification Committee of the International Headache Society (IHS) The International Classification of Headache Disorders,3rd edition (beta version) (PDF)

Pasientinformasjon om ulike hodepinetyper

Pasientinformasjon migrene Hodepine av spenningstype (HST) - pasientinformasjon Clusterhodepine - pasientinformasjon Medikamentoverforbrukshodepine - pasientinformasjon Trigeminusnevralgi - pasientinformasjon Spinalpunksjon - pasientinformasjon Idiopatisk intrakraniell hypertensjon

  

Retningslinjer for håndtering av hodepine

Medikamenter mot migrene under svangerskap og amming Generelt om hodepine Migrene Hodepine av spenningstype (HST) Klasehodepine og andre trigeminal-autonome hodepiner - TACS Trigeminusnevralgi og andre kraniale nevralgier Sekundære hodepineformer Idiopatisk intrakraniell hypertensjon / Pseudotumor cerebri Medikamentoverforbrukshodepine (MOH) Postpunksjons hodepine Spontan intrakranial hypotensjon Hyperakutt hodepine

Retningslinjer ved forebyggende behandling av hodepine

Medikamenter mot migrene under svangerskap og amming (PDF) Retningslinjer for botox-behandling ved kronisk migrene Botulinumtoksin ved kronisk migrene - figur Klasehodepine - forebyggende behandling (PDF) Oksygenbehandling ved klasehodepineanfall Nerveblokader Medikamentell profylakse ved migrene Migrenebehandling ved graviditet og amming (PDF)

Pasientinformasjon ved ulike forebyggende medikamenter

Hodepinedagbøker

Hodepine app Hodepinedagbok (PDF) Anfallskalender (PDF)

Henvisning til utredning av hodepine

Prioritering av henvisninger (PDF) Poliklinisk henvisning til avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi (PDF) Forberedende spørsmål til pasient for konsultasjon hos nevrolog (PDF)

Standardisert pasientforløp for hodepine

Standardisert pasientforløp for hodepine ved St. Olavs hospital

Behandlingsprogram Hodepine

 

 

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.