HelsaMi

Workshop DRIV NTNU og Fremtidens Operasjonsrom

NTNU ønsket å benytte FOR-NorMIT infrastruktur i en workshop hvor hensikten var å bringe medisin og teknologi inn i felles prosjekter. Workshop ble arrangert over to lørdager 03. og 17. februar 2018.

Jan Skogås foreleser. Foto

Ved første workshop holdt Jan Gunnar Skogås en presentasjon om forskningsinfrastrukturen FOR samt at høyaktuelle problemstillinger var levert av Fagrådet ved FOR. Gruppene besto av studenter ved medisin utdanningen samt fra de teknologiske fag ved Gløshaugen. Deltakerne fikk jobbet i tverrfaglige team og de aktuelle problemstillingene. Representanter fra studentmiljøet og organiseringen ble ivaretatt av Milena Egiazaria og Dag Håkon Haneberg.

Det ble en vellykket workshop i samarbeid med DRIV NTNU, og vi kunne ikke sagt oss mer fornøyd!

Fem team med medisin- og teknologistudenter fikk jobbe i to uker med problemstillinger fra St. Olavs hospital. Vinnerne av første- og andreplass stakk av med 25 000 kr og 15 000 kr som de får bruke til å videreutvikle ideene sine.

Vi vil rette en stor takk til staben i DRIV NTNU, NTNU medisin og helse, Engage - SFU, og ikke minst alle deltakerne - for et stort og inspirerende engasjement!

Dere kan lese mer om arrangementet via følgende lenke: https://engage-centre.no/the-future-hospital-operating-rooms/