HelsaMi

Unimed Innovation skifter navn til St. Olavs hospital FOR-Oppdragsforskning

30. juni skiftet Unimed Innovation AS navn til St. Olavs hospital FOR-Oppdragsforskning. Unimeds rolle og oppgaver videreføres i regi av St. Olavs hospital FOR-Oppdragsforskning med et tydeligere fokus på oppdragsforskning, legemiddelstudier og medisinsk teknologi. Pågående og nye studier blir videreført på vanlig måte av St. Olavs hospital FOR-Oppdragsforskning.

To damer står ved eb statue.

Forskningskoordinatorene Ingrid Granbo og Marianne Haugvold drifter St. Olavs hospital FOR-Oppdragsforskning. Foto: St. Olavs hospitalSt. Olavs hospital FOR-Oppdragsforskning ligger i Forskningsavdelingen og daglig organisert i forskningsinfrastrukturen Fremtidens operasjonsrom (FOR) ved daglig leder Jan Gunnar Skogås.

Det politiske ønsket er at sykehusene skal styrke, og øke, omfanget av legemiddelstudier og studier av medisinsk teknologi i kontakt med næringsliv og privat industri. Forskningsinfrastrukturen FOR har lang erfaring med studier knyttet til medisinsk teknologi, og har et bredt spekter av industri- og sykehuspartnere over hele verden. 

St. Olavs hospital FOR-Oppdragsforskning bistår med følgende oppgaver:

  • Bindeledd mellom firma og prosjektleder/sykehuset.
  • Vurdering av juridisk innhold i kontrakt med firma, samt budsjett basert på studiens protokoll og tilhørende ressursbehov for gjennomføring av studien.
  • Kontakt med serviceavdelinger - innhenting av pristilbud.
  • Kontrakts- og budsjettforhandlinger med firma.
  • Inngåelse av avtaler.
  • Økonomisk oppfølging; fakturering, rapportering, sluttoppgjør.
  • Arkivering av studiemateriell (15 år iht. GCP).

​Studiene deles inn i to kategorier basert på hvordan de er finansiert:

Oppdragsstudier

Kliniske studier som er initiert og finansiert av oppdragsgiver, vanligvis et legemiddelfirma. Oppdragsgiver er sponsor, ansvarlig for studien og eier av resultatene.


Bidragsstudier

Forskerinitierte studier som mottar støtte fra ulike instanser, organisasjoner og firma.  Forsker/sykehuset er sponsor, ansvarlig for studien og eier av resultatene. 

Det er viktig at både firma og prosjektleder så raskt som mulig involverer St. Olavs hospital FOR-Oppdragsforskning ved oppstart av nye studier.

Forskningskoordinatorene Ingrid Granbo og Marianne Haugvold drifter St. Olavs hospital FOR-Oppdragsforskning fra kontoret i Kunnskapssenteret, 4. etasje, øst. 

Ta gjerne kontakt, vi bistår deg!