Workshop DRIV NTNU og Fremtidens Operasjonsrom

The Health-Tech challenge 2019

DRIV NTNU gjentok fjorårets suksess med å arrangere en workshop i samarbeid med FOR-NorMIT infrastuktur hvor hensikten var å bringe medisin og teknologi inn i felles prosjekter.

Team 2 – Vinnere av årets konkurranse sammen med Milena A. Egiazarian (til høyre)

​Denne Health-Tech Challenge besto av tre deler på ulike dager med inspirasjonsforedrag av Jan Gunnar Skogås, FOR og Julian Veisdal fra Moon Labs. Deretter presentasjon av problemstillinger og inndeling av tverrfaglige team.

Studentene ble inviterer til å bli med og løse høyaktuelle problemstillinger fra sykehusets hverdag – problemstillinger levert av FOR. Fire team med medisin- og teknologistudenter fikk jobbe i to uker med valgte problemstilling. Siste samling var pitching av ideer hvor beste team ble premiert og ble tildelt 25 000 kr til bruk for å videreutvikle ideene sine.

Etter grundig vurdering av juryen ble årets vinner Team 2 med sin løsning på Varus-feilstilling – Gratulerer så mye!

Vi vil rette en stor takk til DRIV NTNU, Milena Egiazarian og Dag Håkon Haneberg, NTNU medisin og helse, Innovasjonslaben DRIV, - og ikke minst alle deltakerne for samarbeidet og inspirerende engasjement!