Post doc.

FOR

Heidi Gilstad

Postdoc og prosjektleder ved Faggruppe for helseinformatikk/Norsk senter for elektroisk pasientjournal

Institutt for nevromedisin, DMF, NTNU

Postdoc-prosjekt: "Helsekommunikasjon i en digital hverdag"

http://www.ntnu.no/ansatte/heidi.gilstad

Håkon Olav Leira

50% postdoc over 6 år ved ISB, DMF, NTNU, samtidig med overlegestilling ved lungeavdelingen. Fagområdet er lungekreftforskning, spesielt navigasjonssystem for bronokoskopi som en del av USIGT, FOR og NorMIT.

Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, DFM, NTNU

http://www.ntnu.no/ansatte/hakon.o.leira

Tina Strømdal Wik

Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap

http://www.ntnu.no/ansatte/tina.s.wik

Juan A. S. Margallo

Minimally Invasive Surgery Center
Caceres, Spain / SINTEF

Epost: juan.sanchez.margallo@gmail.com

Reidar Brekken

Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikkhttp://www.ntnu.no/ansatte/reidar.brekken

Daniel Høyer Iversen

Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk

http://www.ntnu.no/ansatte/daniel.h.iversen

Sebastien Muller

Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap

http://www.ntnu.no/ansatte/sebastien.muller