HelsaMi
FOR

Post doc.

Post doc. med tilknytning til FOR - Pågående samt tidligere år

Heidi Gilstad

Postdoc og prosjektleder ved Faggruppe for helseinformatikk/Norsk senter for elektroisk pasientjournal

Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU

Postdoc-prosjekt: "Helsekommunikasjon i en digital hverdag"

http://www.ntnu.no/ansatte/heidi.gilstad

Håkon Olav Leira

50% postdoc over 6 år ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU , samtidig med overlegestilling ved lungeavdelingen. Fagområdet er lungekreftforskning, spesielt navigasjonssystem for bronokoskopi som en del av USIGT, FOR og NorMIT.

Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Fakultet for medisin og helsevitenskap , NTNU

http://www.ntnu.no/ansatte/hakon.o.leira

Hanne Sorger

https://www.ntnu.no/ansatte/hanne.sorger

Daniel Høyer Iversen

Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU

Erik Smistad

Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU

https://www.ntnu.no/ansatte/erik.smistad

Sigrid Berg

Institutt for sirkulasjon og bildedediagnostikk
Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU

https://www.ntnu.no/ansatte/sigrid.berg

David Bouget

Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU

https://www.ntnu.no/ansatte/david.bouget

Rune Hansen

Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU
https://www.ntnu.no/ansatte/rune.hansen

Andreas Åslund

Institutt for fysikk, NTNU

Sebastien Muller

Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU

Juan A. S. Margallo

Minimally Invasive Surgery Center
Caceres, Spain / SINTEF

E-post: juan.sanchez.margallo@gmail.com

Tina Strømdal Wik

Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU

Reidar Brekken

Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU

https://www.sintef.no/alle-ansatte/ansatt/?empId=1742

Fant du det du lette etter?