HelsaMi

FOR - Oppdragsforskning

Kompetanse er viktig for gjennomføring av kliniske studier. Torsdag 19. mai arrangerte Regional forskningsstøtte (RFST), Oslo Universitetssykehus, i samarbeid med Inven2, kurs i praktisk gjennomføring av kliniske studier.

Kurset hadde tittelen Fra forespørsel til sluttrapportering - og tok oss gjennom hele prosessen. Fra forespørsel om deltakelse til avslutning og arkivering, hvilke forpliktelser og fordeler studiedeltakelse innebærer for sykehuset og hvilke forventninger industrien har. 

Kurset samlet mange engasjerte deltakere i Forskningsparken - hvorav FOR-Oppdragsforskning var representert. En flott og inspirerende dag!

Bilde av masse folk sittende i et auditorium.

Foto: Jannicke Kristoffersen, Inven2

Målet er økt antall kliniske studier
20. mai markerte vi den internasjonale dagen for kliniske studier - International Clinical Trials Day (ICTD). Årets nasjonale markering ble arrangert på Ahus i samarbeid med NorCRIN med tema Presisjonsmedisin i kliniske studier – muligheter og utfordringer. Hensikten med å markere ICTD er å øke bevissthet og kunnskap om viktigheten av kliniske studier. Målet er å øke antallet kliniske studier, inkludere flere pasienter i studier og videreutvikle samarbeidet med industrien. Markeringen i år løftet frem betydningen klinisk forskning har for muligheten til å utvikle bedre persontilpasset behandling.

International Clinical Trials Day er en dag som markeres verden over for å fortelle om og skape interesse for kliniske studier. 20. mai er ikke en tilfeldig valgt dag, men trolig den dagen da briten James Lind startet den første randomiserte studien for å finne en behandling mot skjørbuk som rammet mannskap på skip på lengre reiser.