FOR fagseminar 2020

Forskningsinfrastrukturen Fremtidens Operasjonsrom (FOR- NorMIT) inviterer til FAGSEMINAR 30.- 31. januar 2020 på Røros Hotell.

Kanefart med Røros kirke i bakgrunnen.

Årets fagseminar setter fokus på blant annet følgende tema (NB! forbehold om endringer):

 • Sykehusinfeksjoner og økt pasientsikkerhet med fokus på blant annet sepsis, sårinfeksjoner og HMS i operasjonsstua
 • Pågående aktiviteter og prosjekter ved FOR- NorMIT som er av betydning for utviklingen av kirurgi
  • Robotic innen kirurgi
  • Navigasjon som kirurgisk planleggings og støtteverktøy
  • Ultralyd og HIFU
  • AR Augmentet Reality, HoloLens innen bronkoskopi og andre kliniske områder
  • Nanotechnology, microbubbles and ultrasound
  • Holocare ved OUS
  • AI Maskinlæring
 • Innsikt i helseforskningsportalen.no og eFORSK
 • Møte med Norway Health Tech
Detaljert program blir sendt ut i januar 2020

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål knyttet til konferansen, er det bare å ta kontakt.
Forskningskoordinator Liv- Inger Stenstad
E-post: liv-inger.stenstad@stolav.no
Telefon: 970 00 373 eller 72 82 03 24
Ønsker hjertelig velkommen til Røros i 2020!