HelsaMi

FOR Fagseminar 2018

Årets FOR Fagseminar ble avholdt på Røros 25.-26. januar. Vi hadde to inspirerende dager sammen – og deltakerantallet har aldri vært høyere. Dette tyder på at en slik samling er av stor betydning for miljøene – å møtes på en annen arena enn hva man gjør i det daglige. På denne måten skapes nye ideer og relasjoner samt at forskningsinfrastrukturen styrkes. Deltakerne representerte ulike miljø som St. Olavs hospital, NTNU, SINTEF, industripartnere og andre samarbeidspartnere i FOR forskningsnettverk.

Velkommen igjen til FOR Fagseminar 2019!

Robotikk innen kirurgi - Hva skjer nå og i fremtiden? v/Thomas Langø, Sjefforsker, Medisinsk teknologi, SINTEF

Virtuell reality & Agumentet reality. Eksempler på kliniske applikasjoner v/Gabriel Kiss, Forsker v/FOR

Hologrammer, status i dag. v/Gabriel Kiss, Forsker v/FOR 

Kunstig intelligens i helse – muligheter og status, v/Athar Ali Tajik, Lege/kardiolog, Senior Manager Deloitte

Droner og droneteknologi, muligheter og begrensninger? v/Per-Oscar Jacobsen, CEO JEPCON AS 

3D-print på ulike materialer, hvilke muligheter, status v/Jan Magne Gjerde, MSc, FOR 

Innovasjon og eksempler v/Alexander Moen, innovasjonsrådgiver St. Olavs hospital, FOR 

Digital kommunikasjon mellom virksomheter og mennesker v/Ebbe Kimo, Operasjonsleder Trøndelag PolitidistriktFant du det du lette etter?