Doktorgrader

FOR

Pågående Doktorgrader

Mads Henrik Strand Moxness

Institutt for nevromedisin (50% stipendiat stilling)

“Modellering av øvre luftveier ved obstruktiv søvnapnø”

http://www.ntnu.no/ansatte/madsmo

Geir Arne Tangen

SINTEF Teknologi og samfunn, Medisinsk teknologi

"Enhanced Minimally Invasive Therapy"

https://www.sintef.no/alle-ansatte/ansatt/?empId=1605

Cecilie Våpenstad

Forsker ved SINTEF, Teknologi og samfunn, Medisinsk teknologi

Phd-kandidat ved NTNU, DMF, ISB.

Tittel PhD prosjekt: "Tools and methods for skills training in minimal

invasive surgery - using simulators, ultrasound and navigation"

http://www.ntnu.no/ansatte/cecilie.vapenstad

Lars Eirik Bø

SINTEF, Teknologi og samfunn, Medisinsk teknologi

"Image-guided spine surgery"

http://www.ntnu.no/ansatte/lars.eirik.bo

Páll Jens Reynisson

Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, Det medisinske fakultet, NTNU

"Multimodal image fusion in minimally invasive interventions"'

http://www.ntnu.no/ansatte/jens.p.reynisson

Hanne Sorger

"Development of navigated ultrasound in bronchoscopy"

http://www.ntnu.no/ansatte/hanne.sorger

Rita Elmkvist Nilsen

Institutt for kunst- og medievitenskap

Research Group: Picturing the brain "Mapping Brain Plasticity "

http://www.ntnu.no/ansatte/rita.elmkvist

Anna Rethy

Medisinsk teknologi
"Navigasjon og intraoperativ avbildning i laparoskopisk kirurgi"

Epost: anna.rethy@ntnu.no

Mob: +47 928 32 372

Kent Are Jamtøy

Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
Fakultet for medisin og helsevitenskap

http://www.ntnu.no/ansatte/kent.a.jamtoy

Avlagte Doktorgrader

2017

Camilla Berge

Helsevitenskap   

"Behandlingstrender og resultater etter operasjon abdominalt aorta
 aneurisme i perioden 1983-2009 ved St. Olavs Hospital"

http://www.ntnu.no/ansatte/camilla.berge

Daniel Fossum Bratbak

Institutt for nevromedisin, Nevrokirugisk avdeling, St. Olavs Hospital, Det medisinske fakultet, NTNU

“ Sphenopalatinprosjektet ”

http://www.ntnu.no/ansatte/daniel.f.bratbak

2015

Sinara Vijayan

Epost: sinara.vijayan@ntnu.no

Tlf: +47 728 29 981

Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, Det medisinske fakultet, NTNU

"Planning an intraoperative ultrasound imaging in laparoscopic liver therapy - Technological aspects to enable navigated laparoscopy"

Jordi Puig

Epost: jordi@iet.ntnu.no

Mob: +47 942 55 059

Institutt for elektronikk og telekommunikasjon, NTNU

"Visualisering for nevrovitenskap"

http://www.ntnu.no/ansatte/puig

Erik Smistad

Epost: smistad@idi.ntnu.no

Tlf: +47 735 94 475

Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap, NTNU

"Medical Image Segmentation"

http://www.ntnu.no/ansatte/smistad

2014

Wenche Moe Thorstensen

Epost:  wenche.moe.thorstensen@stolav.no
Telefon: +47 725 74 478
Klinisk medisin
"The nasal airway in asthmatics - from a structural, functional and subjective perspective"

http://www.ntnu.no/ansatte/wenche.m.thorstensen

Conrad Lange

Epost: conrad.lange@stolav.no
Telefon: +47 728 28 466
Klinisk medisin
"Stentgrafting av aortaaneurismer"

 

2013

Frode Manstad-Hulaas

"Endovaskulær stentgraft implantering under bildeveiledet navigasjonsteknologi"

http://www.ntnu.no/ansatte/frode.manstad.hulaas

 

Berit Brattheim

Medisinsk teknologi
"Beslutningsstøtte ved utvelgelse av AAA pasienter til vurdering og behandling med stentgraft"

http://www.ntnu.no/ansatte/berit.j.brattheim

 

2012

Håkon Olav Leira

"Development of an image guidance research system for bronchoscopy"

http://www.ntnu.no/ansatte/hakon.o.leira

Reidar Brekken

"Ultrasound-based Estimation of Strain in Abdominal Aortic Aneurysm"

http://www.ntnu.no/ansatte/reidar.brekken

 

2011

Anne Elisabeth Fløystad Isern

”Breast reconstruction after mastectomy – Risk of recurrence after delayed large flap reconstruction- Aesthetic outcome, patient satisfaction, quality of life and surgical results: histopathological findings and follow-up after prophylactic mastectomy in hereditary breast cancer”.

http://www.ntnu.no/ansatte/anne.e.isern

Tor Erik Evjemo

Medisinsk teknologi
"Detaljene ved Pålitelighet: Kompleksitet, Interaksjon og Teknologier i operasjonsstua"

https://www.sintef.no/alle-ansatte/ansatt/?empId=4941

Ole Vegard Solberg

Medisinsk teknologi
"3D ultralyd for forbedret diagnose og kirurgiveiledning; - rekonstruksjon og integrering med preoperative bildedata"

https://www.sintef.no/alle-ansatte/ansatt/?empId=541

2009

Andreas R. Seim

Innen fagfeltet Health Operations Management 
"Process Analysis and Monitoring in Complex Perioperative Environments - Health Operations Management"

https://www.sintef.no/alle-ansatte/ansatt/?empId=2517

2007

Torbjørn Dahl

"Carotid artery stenosis - Diagnostic and therapeutic aspects"

Yunus Yaviz

 2006

Trine O. Eide

"Thoracoabdominal aortic aneurysm repair - Operative technique, pathophysiology and results of treatment".

Svein A. Jensen

"The prevalence of symptomatic arterial disease of the lower limb".

Maria Ottermo

"Virtual Palpation Gripper".