Nasjonalt innovasjonsnettverk for universitetssykehus

Den 25. april ble det avholdt en samling for det nasjonale innovasjonsnettverket, hvor representanter fra OUS, AHUS, SUS, Helse Bergen, UNN, NTNU MH, UIO og St. Olavs hospital var tilstede. Tema for dagen var innovasjon og samhandling med en diskusjon på slutten av dagen.

Fant du det du lette etter?